Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

Hur fungerar en blåsmaskin?

Det finns två huvudsakliga principer för kompression av luft: kompression med positivt deplacement och dynamisk kompression. Det finns även en teknologi som traditionellt sett använts i blåsmaskiner och som inte följer någon av dessa principer, kompression vid fullt mottryck.

Tryckluft skapas genom att atmosfärsluft komprimeras i en maskin med tillhörande kraftkälla. I sin enklaste form komprimeras luften med hjälp av en blåsbälg som hanteras av en smed eller annan yrkesperson. Och i sin mest avancerade form så komprimeras luften med hjälp av en ytterst effektiv turbomaskin. Oavsett vilket så följer kompressionen vissa principer. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 5-8 min

Deplacementsprincipen

ZE 3S_SG 1

Skruvblåsmaskinerna i serien ZE är deplacementskompressorer

En deplacementkompressor kännetecknas av att den innesluter en viss luftvolym i kompressorhuset och sedan höjer den trycket genom att minska den inneslutna volymen, det vill säga den arbetar med ett varierande tryck och ett konstant flöde. Tryckförändringen kan göras med hjälp av exempelvis kolvar (kolvkompressorer), skruvar (skruvkompressorer) eller scrollar (scrollkompressorer). I Atlas Copcos produktsortiment finns flera maskiner för låga tryck som arbetar med positivt deplacement – skruvblåsmaskinerna i ZS-serien för tryck mellan 0,3 och 1,2 bar(g) och lågtryckskompressorena i ZE/ZA-serien för tryck mellan 1 och 4 bar(g). Blåsmaskiner med positivt deplacement passar i de flesta applikationer och är mycket vanligt förekommande i alla typer av industrier och applikationer. De passar bäst i applikationer där flödet och trycket varierar. 

Dynamisk kompression

ZB installation

Turboblåsmaskinerna i serien ZB är dynamiska kompressorer

En dynamisk kompressor arbetar med ett konstant tryck, men med ett varierande flöde. Karakteristiskt för en sådan kompressor är att den påverkas av yttre förhållanden, exempelvis innebär en liten förändring av trycket en stor förändring av kapaciteten. Dynamiska kompressorer finns med axiellt och radiellt utflöde, där den sistnämnda varianten brukar kallas för centrifugalkompressorer eller turbokompressorer. I Atlas Copcos produktsortiment finns det två serier med blåsmaskiner som arbetar med dynamisk kompression, blåsmaskinerna i ZB-serien för tryck mellan 0,3 och 1,4 bar(g) och blåsmaskinerna i ZM-serien för tryck mellan 0,14 och 1,7 bar(g). Kompressorerna i ZH-serien kan visserligen användas i applikationer med låga tryck ned till 1 bar(g), men definieras ändå inte som blåsmaskiner utan som lågtryckskompressorer. Turboblåsmaskiner fungerar bäst som baslastmaskiner i applikationer med konstant tryck och ett jämt flöde. 

Kompression vid fullt mottryck

ZS 4 VSD plus installation integrated solutions_left

Lobblåsmaskinerna i serien ZL komprimerar luft vid fullt mottryck

En traditionell blåsmaskin (även kallad rootskompressor) sorterar inte riktigt in i någon av de kategorier som beskrivits ovan. Detta eftersom den arbetar utan inre kompression. Luft vid atmosfärstryck sugs in i maskinens kompressionsutrymme. Med hjälp av två identiska rotorer som roterar åt motsatt håll förflyttas luften inuti utrymmet tills den kommer i kontakt med utloppet. Då flödar komprimerad luft in från trycksidan och kompressionen tar vid då kompressionsutrymmet minskar vid den fortsatta rotationen. Kompressionen sker följaktligen mot fullt mottryck, vilket leder till en lägre verkningsgrad och en hög ljudnivå. I Atlas Copcos produktsortiment ingår robusta lobblåsmaskiner som komprimerar luften på detta sätt. De ingår i den så kallade ZL-serien och klarar tryck mellan 0,3 och 1 bar(g). De är konstruerade för att klara de tuffaste miljöerna där energieffektiviteten inte är den viktigaste parametern.  

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner