Pneumatisk transport - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Pneumatisk transport

Inom olika typer av industrier finns det ett behov av att flytta torra varor och produkter (exempelvis pulver, flingor, tabletter och chips) från en plats till en annan. Detta görs ofta med hjälp av tryckluft eller vakuum via så kallad pneumatisk transport.

Pneumatiska transporter är mycket vanligt inom många olika industrier. Jämfört med mekaniska transporter är pneumatiska transporter ofta både snabbare och renare, någpt som är en stor fördel för effektiviteten. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 2-3 min

Blåsmaskiner möjliggör pneumatiska transporter inom industrin

Sverige-Vakuum-Bulktransport

Ämnen i pulverform förflyttas ofta med hjälp av blåsmaskiner.

Inom livsmedelsindustrin kan det gälla förflyttning av gryn och flingor, inom tillverkningsindustrin kan det gälla förflyttning av granulat och pulver och inom transportindustrin kan det röra sig om förflyttning av bulkvaror från tankar och silos. Pneumatiska transporter är oftast mer skonsamma än mekaniska transporter och kvaliteten hos det förflyttade materialet bibehålls därför i högre grad vid transporter med hjälp av tryckluft. Det ska också nämnas att kraven på renhet inom bland annat livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är mycket höga, något som måste tas i beaktande vid val av förflyttningsmetod. Genom att förflytta produkter med hjälp av helt ren tryckluft minimeras risken för kontaminering och kvalitetsbortfall. Fordon som förflyttar bulkvaror som ska förvaras i olika typer av tankar eller silos ”lossar” godset med hjälp av tryckluft. Inom cementindustrin förflyttas till exemplet råvaror i pulverform från tankbilar in i silos med hjälp av blåsmaskiner eller lågtryckskompressorer. Den här lösningen är inte bara tyst utan kvaliteten på varorna som förflyttas kan garanteras eftersom transporten sker med hjälp av ren och torr tryckluft med ett konstant flöde. De klumpar som kan uppstå vid mekanisk förflyttning är ett minne blott något som ökar effektiviteten i processen och minskar underhållskostnaderna av silos.

Exempel på industrier som använder blåsmaskiner för pneumatisk transport är:  

  • Byggnadsindustrin
  • Däcktillverkning
  • Dryckesindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Pappers- och massaindustrin
  • Läkemedelsindustri
  • Textilindustrin

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner