Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Pneumatisk transport

Inom olika typer av industrier finns det ett behov av att flytta torra varor och produkter (exempelvis pulver, flingor, tabletter och chips) från en plats till en annan. Detta görs ofta med hjälp av tryckluft eller vakuum via så kallad pneumatisk transport.

Pneumatiska transporter är mycket vanligt inom många olika industrier. Jämfört med mekaniska transporter är pneumatiska transporter ofta både snabbare och renare, någpt som är en stor fördel för effektiviteten. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 2-3 min

Blåsmaskiner möjliggör pneumatiska transporter inom industrin

Sverige-Vakuum-Bulktransport

Ämnen i pulverform förflyttas ofta med hjälp av blåsmaskiner.

Inom livsmedelsindustrin kan det gälla förflyttning av gryn och flingor, inom tillverkningsindustrin kan det gälla förflyttning av granulat och pulver och inom transportindustrin kan det röra sig om förflyttning av bulkvaror från tankar och silos. Pneumatiska transporter är oftast mer skonsamma än mekaniska transporter och kvaliteten hos det förflyttade materialet bibehålls därför i högre grad vid transporter med hjälp av tryckluft. Det ska också nämnas att kraven på renhet inom bland annat livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är mycket höga, något som måste tas i beaktande vid val av förflyttningsmetod. Genom att förflytta produkter med hjälp av helt ren tryckluft minimeras risken för kontaminering och kvalitetsbortfall. Fordon som förflyttar bulkvaror som ska förvaras i olika typer av tankar eller silos ”lossar” godset med hjälp av tryckluft. Inom cementindustrin förflyttas till exemplet råvaror i pulverform från tankbilar in i silos med hjälp av blåsmaskiner eller lågtryckskompressorer. Den här lösningen är inte bara tyst utan kvaliteten på varorna som förflyttas kan garanteras eftersom transporten sker med hjälp av ren och torr tryckluft med ett konstant flöde. De klumpar som kan uppstå vid mekanisk förflyttning är ett minne blott något som ökar effektiviteten i processen och minskar underhållskostnaderna av silos.

Exempel på industrier som använder blåsmaskiner för pneumatisk transport är:  

  • Byggnadsindustrin
  • Däcktillverkning
  • Dryckesindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Pappers- och massaindustrin
  • Läkemedelsindustri
  • Textilindustrin

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner