Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Lösningar-för-luftbehandling

Tryckluftsbehandling

Tryckluft kan innehålla oönskade ämnen, till exempel ånga, olja, damm och mikroorganismer. Om ett luftbehandlingssystem saknas kan fukt och föroreningar försämra produktionseffektiviteten, skada tillämpningen och öka kostnaderna. Syftet med luftbehandling är att producera den tryckluftskvalitet som specificeras av förbrukaren.

Genom att avlägsna föroreningar från luftströmmen med rätt inlineluftfilter kan du sänka driftskostnaderna avsevärt, förlänga servicelivslängden på luftbehandlingssystem och tryckluftsutrustning samt säkerställa att även de striktaste standarderna för luftrenhet uppfylls. .

På liknande sätt kan våra lösningar med lufttork hjälpa till att avlägsna fukt från tryckluft och förhindra korrosion, att utrustningen går sönder samt skador på produkten. De här lösningarna för tryckluftsbehandling skyddar dina system och processer energieffektivt, kostnadseffektivt och miljömedvetet. .

Luftfilter

Luftfilter är en viktig komponent i ditt system. När rätt filter används för rätt tillämpning säkerställer det att systemet håller längre, vilket maximerar effektiviteten och minskar driftskostnaderna. Typen av förorening i systemet avgör vilket filter som passar. Atlas Copco har sammanställt ett särskilt expertteam för forskning, utformning och tillverkning av dessa filter som passar bäst för dina filtreringsbehov.

Utforska bloggar och videor om luftfilter

Tryckluftens kvalitet
quality of compressed air
Tryckluftens kvalitet
Typer av föroreningar i tryckluft
the contaminants in compressed air
Typer av föroreningar i tryckluft
Hur ren är din tryckluft?
Compressed air filter commercial image installation application
Hur ren är din tryckluft?
Vad är tryckluftsfilter?
Loading...
Så avlägsnar du föroreningar från tryckluft
an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages
Så avlägsnar du föroreningar från tryckluft

Filter spelar en avgörande roll för korrekt behandling av tryckluft. I den här interaktiva e-boken om tryckluftsfilter får du lära dig allt om föroreningar och vilka filter som ger dig optimalt skydd. 

Har du specifika frågor eller vill du diskutera vilket filter som är rätt lösning för ditt företag? Klicka på knappen nedan för att kontakta en expert!

Utforska våra luftfilter

Lufttorkar

Många verktyg och utrustningar, som drivs av tryckluft, tål inte vatten eller fukt. Många processer, som använder tryckluft, bearbetar produkter som inte tål vatten eller fukt. Fritt vatten bildas ofta naturligt i tryckluftskretsen. Det kan bidra till bakterietillväxt eller så kan fukten absorberas av den bearbetade produkten, vilket leder till kvalitetsavvikelser och produktskador.

Vårt sortiment med tryckluftstorkar skyddar dina system och processer på ett tillförlitligt, energieffektivt och kostnadseffektivt sätt.

Utforska bloggar och videor om lufttorkar

Kyltorkar
an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages
Kyltorkar
Torkning genom överkompression
an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages
Torkning genom överkompression
Absorptions- och adsorptionstorkning
Dryer_3
Absorptions- och adsorptionstorkning
Kyltork som drivs med variabelt varvtal
Drayer
Kyltork som drivs med variabelt varvtal
Vad är fast torkmedel
Cerades benefits reference image
Vad är fast torkmedel
Vilken tork behöver jag till min kompressor?
Loading...
Vad är en strukturerad adsorptionstork?
Loading...
Vad är en VSD-tork?
Loading...

Den här e-boken om tryckluftstorkar berättar allt om fukt och den viktiga roll som torkar har för luftbehandling. 

Har du specifika frågor eller vill du kontakta en expert? Klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig inom kort.

    

Utforska våra lufttorkar

Hur fungerar luftfilter?

Till att börja med består luftfilter av lager av glasfiber som är ordnade i ett nät. Det finns tre olika mekanismer i det här nätet:

  • Den första är tröghetsimpaktion som omfattar större partiklar.
  • Den andra mekanismen, avledning, omfattar relativt små partiklar.
  • Den tredje mekanismen är diffusion, som tar hand om de minsta partiklarna. 

Ett luftfilters effektivitet är en kombination av alla tre filtermekanismerna. Det är så luftbehandlingen uppnås med hjälp av inlineluftfilter i tryckluftssystem.

Det är också viktigt att känna till vilka kategorier av luftfilter som finns. De tre huvudkategorierna är vätskeavskiljning, borttagning av ångor och partiklar.

Vätskeavskiljningsfilter används normalt för att avlägsna aerosoler och ångor. Borttagning av ångor avlägsnar gasformiga smörjmedel och partikelfilter avlägsnar torkmedelspartiklar. Det är viktigt att välja rätt inlineluftfilter för dina specifika luftbehandlingsbehov.

Hur fungerar lufttorkar?

När den omgivande luften komprimeras koncentreras eventuell fukt, vilket leder till kondens. Torkens funktion i luftbehandling är att avlägsna fukten från tryckluftssystemet. Det finns tre huvudtyper av torkar: köldmedietork, adsorptionstork och HOC-torkar (kompressionsvärme).

Köldmedietorken kan användas vid olika tryck och avlägsnar fukt genom kondens. Adsorptionstorkar torkar tryckluften i ett torn samtidigt som torkmedlet regenereras i ett annat torn. HOC-torkar är de mest energieffektiva av de tre kategorierna då de återvinner värmen från kompressorn för att regenerera torkmedlet.

Vilken lufttork som är rätt för din kompressor beror på tillämpningen och utrustningens toleransnivåer för fukt. Rätt lufttork måste tillhandahålla luft som passar dina specifika luftbehandlings- och tillämpningsbehov, eftersom fel tork lätt kan leda till mekaniska problem med utrustningen och påverka produktkvaliteten. 

Relaterade ämnen som kan vara av intresse

More than air compressir_Square_Image.

Mer än luftkompressorer

Vi erbjuder inte bara tryckluftslösningar, utan även lösningar för gasgenerering och luftbehandling för tillverkare av alla storlekar och branscher.