En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco headquarters in Stockholm

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng
150 years anniversary banner

150 år av innovation

Mycket har förändrats sedan företaget Atlas grundades 1873 i Stockholm, men vi har kvar samma innovationstänkande. Under de första åren försåg vi Sveriges järnvägar med utrustningen som behövdes för att bygga och driva landets nya järnväg. Men i takt med att världen utvecklades förändrades även våra kunders behov. Vi utökade med de kompressorer, verktyg och bergborrmaskiner som behövs för att industrialisera världen. Idag har vi lämnat bergborrarna bakom oss, men har ledande positioner inom flera av de ursprungliga branscherna och har lagt till ytterligare segment.

En växande verksamhet

Parallellt med leveranserna av utrustning till järnvägsindustrin i slutet av 1800-talet startade vi 1901 löpande tillverkning av tryckluftsverktyg på den nystartade pneumatikavdelningen. 1917 gick vi samman med Diesels Motorer som tillverkade marinmotorer och stationära dieselmotorer. Det sammanslagna företaget fick namnet Atlas Diesel, och under 1920-talet flyttades hela verksamheten till Sickla, strax utanför Stockholm, där huvudkontoret fortfarande ligger i dag.

Atlas Diesel blir Atlas Copco

Under 1940-talet blev dieselmotorverksamheten allt mindre lönsam och 1948 slutade vi helt att tillverka dieselmotorer. Företagets verksamhet är nu helt inriktad på tryckluftsverktyg, kompressorer och borrningsutrustning. Det behövdes ett nytt namn som skulle återspegla och förena företagets verksamhet. År 1956 lanserades Atlas Copco, med det ursprungliga Atlas-namnet i kombination med namnet på ett belgiskt dotterbolag – Compagnie Pneumatique Commerciale.

Strategisk tillväxt

På 1970-talet var det lågkonjunktur i världsekonomin och produktionskostnaderna ökade överallt. Vi genomförde ett antal strategiska förvärv i avsikt att bredda produktportföljen med inriktning på produkter och varumärken som är nära relaterade och med det specifika syftet att utöka företagets avtryck i Asien. Den här strategin för internationalisering har fortgått sedan dess.Dagens Atlas Copco

Idag är Atlas Copco ett företag med expertis och tjänster fördelade mellan fyra affärsområden, kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och kraftteknik, för kundsupport i 180-talet länder. Våra innovativa produkter, lösningar och tjänster möjliggör allt från säkra medicinska behandlingar till produktion av förnybar energi, och underlättar vardagen för människor över hela världen.

 

150 år starkt

När vi 2023 ser tillbaka på 150 fantastiska år, inser vi att vi inte skulle vara här utan insatsen från våra hängivna medarbetare – medarbetare som aldrig slutar att vara nyfikna och ständigt strävar efter att lära sig nya saker, som kommer på nya idéer om ny teknologi och nya tjänster. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya produkter som uppfyller de allt högre standarderna som vi tillämpar: om hur vi använder naturresurser, om säkerhet, ergonomi och produktivitet. Det är så här vi ser till att Atlas Copco Group fortsätter att spela en ledande roll i hur framtiden utformas.