En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng
Sverige-Vakuum-Energieffektivitet

Energieffektivitet

Atlas Copco har ett stort fokus på totallösningar och total livscykelkostnad, ett koncept som ger förutsättningar för energieffektiva och klimatsmarta lösningar idag och i framtiden.

Innovation leder till energieffektivitet

Att utveckla innovativa produkter och hållbara lösningar är Atlas Copcos främsta bidrag i arbetet för ökad energieffektivitet, minskade utsläpp och ökat kundvärde. Energieffektiviteten hos produkter och service är ett av Gruppens viktigaste nyckeltal och alla bolag inom Atlas Copco uppmuntras att utveckla och sälja mer energieffektiva vakuumsystem.

Energieffektivitet leder till hållbarhet

Atlas Copcos produkter utformas för att optimera kundernas produktivitet och ge både energimässiga och miljömässiga konkurrensfördelar. Energibesparingar bidrar till minskade koldioxidutsläpp, ökade kostnadsbesparingar och hjälper kunderna att nå sina hållbarhetsmål.

Hållbara lösningar är smarta lösningar

tryckluft är ett av de mest använda medierna inom industrin och konsumerar stora mängder energi - 70% av kostnaderna för en kompressor är relaterade till energi. Besparingar relaterade till kompressorinstallationer har därför stor betydelse för en anläggnings energikostnader och miljöpåverkan. Genom att kombinera smarta teknologier som varvtalsstyrning med smarta lösningar för kontroll, övervakning och styrning går det att sänka energiförbrukningen i hela tryckluftssystemet.

Smarta lösningar sparar pengar

Genom att investera i kompressorer med varvtalsstyrning går det att sänka energiförbrukningen och därmed energikostnaderna med i genomsnitt 50%.

30% energibesparing

Atlas Copcos oljefria skruvblåsmaskiner ZS VSD+ minskar energikostnaderna med upp till 30 % jämfört med konventionella lobblåsmaskiner. De är Klass 0-certifierade, lätta att installera, har låga ljudnivåer och ger hög tillförlitlighet dygnet runt.

35% lägre energiförbrukning

Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer ZR 160 VSD+ minskar energiförbrukningen med upp till 35%. Konceptet med dubbla motorer och innefattar teknik för drivning med variabelt varvtal. En smart styralgoritm gör att båda elementen kan köras vid olika varvtal, vilket optimerar effektiviteten.

35% mer energieffektiv

Med den senaste generationen GA-kompressorer från Atlas Copco GA 90+ - 160 (VSD+) går det att minska energiförbrukningen med upp till 35%. Kompressorerna har ett enkelt koncept för maximal tillförlitlighet, enkel service och avancerad design för att leverera den bästa effektiviteten på marknaden.

En kombination av smarta lösningar sparar ännu mera pengar

Genom att kombinera smarta teknologier som varvtalsstyrning med smarta lösningar för kontroll, övervakning och styrning går det att sänka energiförbrukningen radikalt i hela anläggningen.

Energieffektivitet

explainer icon