Att arbeta för oss - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Detta erbjuder vi våra medarbetare

Colleagues meeting up in the office.

Livslångt lärande

Vi vill att våra medarbetare ska växa, utvecklas och ha möjlighet att lära sig varje dag. För att stödja detta erbjuder vi både interna och externa utbildningsverktyg.

Man and a woman running wearing Atlas Copco gear.

Fokus på säkerhet, hälsa och välmående

Våra medarbetares säkerhet, hälsa och välmående är en tydlig prioritet hos oss. Vi involverar alla i arbetet med att eliminera farliga situationer, minska arbetsrelaterade risker för hälsa och säkerhet i hela verksamheten och uppmuntrar omedelbar rapportering av tillbud och incidenter.