En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Vi behöver bli fler kvinnor inom industrin!

Det är med glädje vi kan berätta att vi nu är partnerföretag i Female Technical Engineer - ett program för kvinnliga ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning, med syfte att fler kvinnor ska inspireras att arbeta med teknik inom industrin.

Programmet är en unik mötesplats mellan kvinnliga ingenjörsstudenter och svensk industri. Genom dels exklusiva besök hos oss partnerföretag, får deltagarna en djupare förståelse för vår verksamhet och utmaningar, dels möjlighet att upptäcka alla de spännande jobb som finns inom teknik.

”Med Atlas Copcos fokus på hållbarhet och inkludering, känns det fantastiskt roligt att ha dem med som partner i programmet. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att fler kvinnor ska söka sig till roller inom teknik”
, säger Cecilia Västgård, projektledare för Female Technical Engineer.

En inkluderande arbetsplats är grunden till innovation

På Atlas Copco är vi övertygade om att mångfald – såväl kön, ålder och etnicitet – bidrar till bättre lönsamhet och arbetsklimat, men även ökad säkerhet och kreativitet. Därför prioriterar vi inkludering, vi strävar efter att öka mångfalden, vi uppmuntrar till förflyttningar inom organisationen och ger våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.

Mångfald bidrar också till att vi ses som mer attraktiva som arbetsgivare, vilket kan locka fler kvalificerade sökande. Det utvecklar vår kultur till att bli mer mångfacetterad och intressant samt skapar en mer stimulerande arbetsmiljö.

”Vi har ett stort kompetensbehov och det behovet fortsätter att växa i takt med att vi ska uppfylla vår strategi. En av flera kritiska nyckelkompetenser är ingenjörer och i linje med Atlas Copcos jämställdhetsmål ser vi kvinnliga ingenjörer som en viktig grupp för ett ännu mer jämställt Atlas Copco”
, säger Josefin Atle, HR-chef för affärsområde Industriteknik.

Ansökan sker via Female Technical Engineers hemsida; www.femaletechnicalengineer.se

Partnership