En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Våra affärspartner

Vi samarbetar bara med affärspartner som delar vår respekt för mänskliga rättigheter och höga standarder gällande säkerhet, kvalitet, etiskt beteende och resurseffektivitet. Vi utför regelbundet kontroller på plats för att se till att våra affärspartner följer gällande standarder.             

Kundsupport på Industriteknik

Nära affärspartner måste förbinda sig att följa vår Affärskod gällande verksamheten och underteckna våra kriterier för affärspartner. Båda dokumenten finns på engelska och andra språk.

Vi uppmuntrar våra affärspartner att använda vår utbildning i affärskoden, som vi gör tillgänglig online för alla. Den ger konkreta exempel på vad det innebär att uppträda etiskt i vårt dagliga arbete.

Atlas Copco Groups förbjudna och deklarerbara listor

Atlas Copco Group har listor över ämnen som antingen är förbjudna eller har begränsat användande på grund av deras potentiella negativa inverkan på hälsa eller miljö. Att följa de här listorna ingår i kriterierna för våra affärspartner. De aktuella ämnena kontrolleras via Atlas Copco Groups lista Förbjudet och deklarerbart. 

Ämnena är indelade i kategorierna Förbjudet, Utfasat och Ska deklareras:

  • Förbjudna ämnen får inte användas om det inte finns ett tydligt undantag på listan Förbjudet och deklarerbart.
  • Utfasade ämnen sätts upp på den förbjudna listan inom kort och måste fasas ut.
  • Deklarerbara ämnen måste rapporteras. Att undvika alla ämnen på Atlas Copco Groups lista med förbjudna ämnen och att rapportera alla deklarerbara ämnen ingår i de kriterier våra affärspartner måste uppfylla.

Omfattning

  • Produkter som säljs av Atlas Copco Group
  • Artiklar som levereras till Atlas Copco Group från affärspartner som leverantörer och underleverantörer
  • Produktionsprocesser som Atlas Copco Group har kontrakterat ut

Affärspartner måste kontrollera sin egen efterlevnad med hjälp av listorna nedan och vidta följande åtgärder:

  Förbjudna ämnen Utfasade ämnen Deklarerbara ämnen
Befintliga artiklar ANVÄND EJ BYT UT UNDVIK/RAPPORTERA OM DET ANVÄNDS
Nya artiklar ANVÄND EJ ANVÄND EJ UNDVIK

Alla ämnen på den förbjudna och den deklarerbara listan finns också med i en kombinerad lista med olika filter för att underlätta efterlevnaden för leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer både de här listorna och gällande nationell lagstiftning.