Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Oljefria turboblåsmaskiner ZB VSD hjälper Weser-Metall GmbH att spara upp till 600 000 € om året

Blyåtervinningsanläggningen Weser-Metall GmbH i Nordenham i Tyskland är ovanlig. Det är inte bara det att dess kontrollenhet för tryckluft använder volymflödet som referensvariabel (i stället för tryck), den är även unikt energieffektiv, i och med besparingar på upp till 600 000 € i energikostnader.

Efterförbränningsluft på Wesermetall GmbH

Weser-Metall specialiserar sig på återvinning av bly, särskilt från batteriskrot och aktiveringsmassa för batterier. Anläggningen köpte sex nya oljefria ZB VSD-centrifugalkompressorer (drivning med variabelt varvtal) från Atlas Copco, med flödesreglering, inom området 1 500 till 10 000 Nm³ (normalkubikmeter) per timme med ett arbetstryck upp till 1,95 bar (e). ”Våra behov är helt annorlunda”, förklarade Timo Tesch, chef för design/processteknik/servicedrift vid Weser-Metall. ”Spetsen på den lans som är nedsänkt i flytande slagg i ugnen utsätts för varierande mottryck. För att hålla den metallurgiska processen under kontroll är det absolut nödvändigt för oss att vi på ett säkert sätt kan tillhandahålla ett visst konstant volymflöde hela tiden. Dessutom förändras driftsförhållandena väldigt snabbt, vilket kräver snabba insatser och justeringar.”

customer_wesermetall_ZB VSD

“ Den nya tryckluftsinstallationen är nu så flexibel, kraftfull och användarvänlig att våra, vi medger det, höga krav har uppfyllts. Så vitt jag vet är den här typen av installation unik i världen. Vi sparar 500 000 till 600 000 € i energikostnader per år med vår nya tryckluftsstation. ”

Timo Tesch , Chef för design/processteknik/servicedrift vid Weser-Metall.

Lågtrycksluft dygnet runt

Kompressorrum_Wesermetall GmbH

Luften från turbosystemen tillhandahålls 24 timmar om dygnet – och blåses tillsammans med naturgas och syre genom en lans nedsänkt i den smälta massan, för att bibehålla den metallurgiska processen i smältugnen. Parallellt med detta matas efterförbränningsluft in i ugnen via det smälta badet för att säkerställa att inga reaktiva komponenter, t.ex. icke-förbränd naturgas, hamnar i utloppet. När blyanläggningen i Nordenham 1996 bytte ut smältprocessen i en kokseldad schaktugn till den mer miljövänliga naturgaseldade processen i en nedsänkningssmältugn installerades en tvåstegsturbokompressor (första steget 0,82 bar, andra steget 2,8 bar) för bearbetning och efterförbränning. Men det kändes alltid som att det kunde bli mer effektivt.

Unik möjlighet att reglera flödesvolymen

Weser Metall GmbH

I slutändan var det stigande energikostnader och bättre kompressorteknik som ledde till inköp av de nya ZB-centrifugalblåsmaskinerna med direkt VSD från Atlas Copco. Problemet för Weser-Metall var dock avsaknaden av referenser för dessa typer av tillämpningar. Trots att ZB-turbosystem använts i reningsverk tidigare har de alltid varit tryckkontrollerade, inte flödeskontrollerade.

Clean water. Swedish reliability Blåsmaskiner Klass 0 Centrifugal Kompressorteknik oljefri Processindustri Oljefria kompressorer