Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai sparar upp till 17% på energi

Med hjälp av skruvblåsmaskinerna ZS VSD har Sandoz avloppsreningsverk i Navi Mumbai i Indien minskat sina totala koldioxidutsläpp med 1,5% och sin energianvändning med 17%. Bonus: Bullernivåerna är också betydligt lägre nu. Tidigare sköttes avluftningen i Sandoz avloppsreningsverk med vanlig lobteknik. Efter att ha haft problem med tillförlitligheten beslutade bolaget att byta till toppmoderna skruvblåsmaskiner, och Atlas Copcos ZS-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal har visat sig garantera både tillförlitliga prestanda och lägre energiförbrukning.

Uppfyller krav på låga koldioxidutsläpp med blåsmaskiner

Smart AIR-lösningar Hantering av avloppsvatten Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik

ZS på Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai
Precis som Sandoz använder många företag blåsmaskiner i sina processer. Särskilt i reningsverk där luftblåsmaskiner normalt står för upp till 70% av den totala elkostnaden. Detta eftersom en stor mängd luft måste blåsas in i avluftningstankarna under behandlingsprocessen. Atlas Copcos senaste ZS+-serie med oljefria, energisnåla deplacementblåsmaskiner är konstruerade för att uppfylla dagens krav på låg kolhalt. VSD-tekniken (drivning med variabelt varvtal) kan uppfylla dina behov av tryckluft genom att justera utflödet baserat på den faktiska användningen. Det innebär att energiförbrukningen minskas avsevärt.

Tryckluftslösningar för kritiska tillämpningar

”Vår strukturerade metod för att minimera vår miljöpåverkan har hjälpt oss att göra betydande framsteg. Vår strategi för avfallshantering är att förhindra, minska och återvinna avfall före behandling, förbränning eller deponering”, sade Nitin Chaudhari, Assistant Manager, Engineering, Sandoz Pvt. ”Avloppsreningsverket är mycket viktigt för oss så att andra ska kunna se att vi lever som vi lär. Atlas Copcos skruvblåsmaskiner har hjälpt oss att ta ett viktigt steg mot att minska energikostnaderna och se till att anläggningen fungerar effektivt.”