Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai sparar upp till 17% på energi

Med hjälp av skruvblåsmaskinerna ZS VSD har Sandoz avloppsreningsverk i Navi Mumbai i Indien minskat sina totala koldioxidutsläpp med 1,5% och sin energianvändning med 17%. Bonus: Bullernivåerna är också betydligt lägre nu. Tidigare sköttes avluftningen i Sandoz avloppsreningsverk med vanlig lobteknik. Efter att ha haft problem med tillförlitligheten beslutade bolaget att byta till toppmoderna skruvblåsmaskiner, och Atlas Copcos ZS-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal har visat sig garantera både tillförlitliga prestanda och lägre energiförbrukning.

Uppfyller krav på låga koldioxidutsläpp med blåsmaskiner

Smart AIR-lösningar Hantering av avloppsvatten Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik

ZS på Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai

Precis som Sandoz använder många företag blåsmaskiner i sina processer. Särskilt i reningsverk där luftblåsmaskiner normalt står för upp till 70% av den totala elkostnaden. Detta eftersom en stor mängd luft måste blåsas in i avluftningstankarna under behandlingsprocessen. Atlas Copcos senaste ZS+-serie med oljefria, energisnåla deplacementblåsmaskiner är konstruerade för att uppfylla dagens krav på låg kolhalt. VSD-tekniken (drivning med variabelt varvtal) kan uppfylla dina behov av tryckluft genom att justera utflödet baserat på den faktiska användningen. Det innebär att energiförbrukningen minskas avsevärt.

Tryckluftslösningar för kritiska tillämpningar

”Vår strukturerade metod för att minimera vår miljöpåverkan har hjälpt oss att göra betydande framsteg. Vår strategi för avfallshantering är att förhindra, minska och återvinna avfall före behandling, förbränning eller deponering”, sade Nitin Chaudhari, Assistant Manager, Engineering, Sandoz Pvt. ”Avloppsreningsverket är mycket viktigt för oss så att andra ska kunna se att vi lever som vi lär. Atlas Copcos skruvblåsmaskiner har hjälpt oss att ta ett viktigt steg mot att minska energikostnaderna och se till att anläggningen fungerar effektivt.”