Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai sparar upp till 17% på energi

Med hjälp av skruvblåsmaskinerna ZS VSD har Sandoz avloppsreningsverk i Navi Mumbai i Indien minskat sina totala koldioxidutsläpp med 1,5% och sin energianvändning med 17%. Bonus: Bullernivåerna är också betydligt lägre nu. Tidigare sköttes avluftningen i Sandoz avloppsreningsverk med vanlig lobteknik. Efter att ha haft problem med tillförlitligheten beslutade bolaget att byta till toppmoderna skruvblåsmaskiner, och Atlas Copcos ZS-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal har visat sig garantera både tillförlitliga prestanda och lägre energiförbrukning.

Uppfyller krav på låga koldioxidutsläpp med blåsmaskiner

Smart AIR-lösningar Hantering av avloppsvatten Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik

ZS på Sandoz avloppsreningsverk i Mumbai
Precis som Sandoz använder många företag blåsmaskiner i sina processer. Särskilt i reningsverk där luftblåsmaskiner normalt står för upp till 70% av den totala elkostnaden. Detta eftersom en stor mängd luft måste blåsas in i avluftningstankarna under behandlingsprocessen. Atlas Copcos senaste ZS+-serie med oljefria, energisnåla deplacementblåsmaskiner är konstruerade för att uppfylla dagens krav på låg kolhalt. VSD-tekniken (drivning med variabelt varvtal) kan uppfylla dina behov av tryckluft genom att justera utflödet baserat på den faktiska användningen. Det innebär att energiförbrukningen minskas avsevärt.

Tryckluftslösningar för kritiska tillämpningar

”Vår strukturerade metod för att minimera vår miljöpåverkan har hjälpt oss att göra betydande framsteg. Vår strategi för avfallshantering är att förhindra, minska och återvinna avfall före behandling, förbränning eller deponering”, sade Nitin Chaudhari, Assistant Manager, Engineering, Sandoz Pvt. ”Avloppsreningsverket är mycket viktigt för oss så att andra ska kunna se att vi lever som vi lär. Atlas Copcos skruvblåsmaskiner har hjälpt oss att ta ett viktigt steg mot att minska energikostnaderna och se till att anläggningen fungerar effektivt.”