Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

Turboblåsmaskiner ZB VSD förser djupa sedimenteringstankar med högtrycksluft

Om du kunde se 8,5 m ner i de biologiska behandlingstankarnas mörka djup skulle du se tre ZB 130 VSD-centrifugalblåsmaskiner och två äldre enstegs skruvkompressorer som förser tanken med tryckluft – och främjar den biologiska rengöringen av tankens innehåll.

Centrifugal Turbocompressors Blåsmaskiner Centrifugal Klass 0 Kompressorteknik

Energikrävande process

Det är en mycket energikrävande process – särskilt med tanke på att tankarna är dubbelt så djupa som vanligt. Anläggningen behandlar i genomsnitt mellan 6,5 och 7 miljoner m3 avloppsvatten varje år, en process som utgör 40% av hela anläggningens energiförbrukning.

En investering i energieffektivitet och enkelt underhåll

Tryckluften som krävs för den biologiska processen tillhandahölls tidigare av fem enstegs skruvkompressorer. Eftersom de åldrande kompressorerna behövde helrenoveras till höga kostnader började jakten efter en ny energieffektiv lösning. Centrifugalblåsmaskiner med magnetlager ansågs vara det bästa alternativet eftersom ett jämförelsevis högt tryck krävs för de exceptionellt djupa tankarna. "Vi producerar högre tryck med centrifugalblåsmaskinerna än vi gjorde tidigare med skruvkompressorerna", förklarar Schweinforth. "Vi köpte de nya blåsmaskinerna med syftet att maskinerna ska bli energieffektivare och enklare att underhålla", säger fabrikschefen Karl-Heinz Schröder.

Nu när vi använder centrifugalblåsmaskinerna från Atlas Copco sparar vi omkring 15 000 euro varje år på underhåll, energi och resurser jämfört med skruvkompressorer.

Karl-Heinz Schröder , Fabrikschef

Oljefri tryckluft efter behov

ZB VSD-blåsmaskinsinstallation i Putzhagen

De tre hastighetsreglerade centrifugalblåsmaskinerna producerar mellan 2 500 och 7 500 Nm³ oljefri tryckluft per timme, beroende på mängden avfallsvatten och föroreningsgraden. Styrningen sker från huvudstyrsystemet ES 130 från Atlas Copco. Processtyrsystemet bestämmer luftbehovet utifrån syreinnehållet i tankarna. "För närvarande använder vi fortfarande en regulator med konstant tryck", säger Schröder. "Vårt nästa mål är att optimera regleringsprocessen och integrera en variabel tryckregulator. Hittills har vi slösat en mängd energi, eftersom vi har arbetat med stängda spjällventiler med ett konstant tryck på 1 020 millibar. När den nya tryckregulatorn är på plats kan vi sammanlänka alla åtta spjällventilerna och trycket kan justeras efter behovet och därmed tillåta oss att sänka drifttrycket.