Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Turboblåsmaskiner ZB VSD förser djupa sedimenteringstankar med högtrycksluft

Om du kunde se 8,5 m ner i de biologiska behandlingstankarnas mörka djup skulle du se tre ZB 130 VSD-centrifugalblåsmaskiner och två äldre enstegs skruvkompressorer som förser tanken med tryckluft – och främjar den biologiska rengöringen av tankens innehåll.

Centrifugal Turbocompressors Blåsmaskiner Centrifugal Klass 0 Kompressorteknik

Energikrävande process

Det är en mycket energikrävande process – särskilt med tanke på att tankarna är dubbelt så djupa som vanligt. Anläggningen behandlar i genomsnitt mellan 6,5 och 7 miljoner m3 avloppsvatten varje år, en process som utgör 40% av hela anläggningens energiförbrukning.

En investering i energieffektivitet och enkelt underhåll

Tryckluften som krävs för den biologiska processen tillhandahölls tidigare av fem enstegs skruvkompressorer. Eftersom de åldrande kompressorerna behövde helrenoveras till höga kostnader började jakten efter en ny energieffektiv lösning. Centrifugalblåsmaskiner med magnetlager ansågs vara det bästa alternativet eftersom ett jämförelsevis högt tryck krävs för de exceptionellt djupa tankarna. "Vi producerar högre tryck med centrifugalblåsmaskinerna än vi gjorde tidigare med skruvkompressorerna", förklarar Schweinforth. "Vi köpte de nya blåsmaskinerna med syftet att maskinerna ska bli energieffektivare och enklare att underhålla", säger fabrikschefen Karl-Heinz Schröder.


Nu när vi använder centrifugalblåsmaskinerna från Atlas Copco sparar vi omkring 15 000 euro varje år på underhåll, energi och resurser jämfört med skruvkompressorer.

Karl-Heinz Schröder , Fabrikschef

Oljefri tryckluft efter behov

ZB VSD-blåsmaskinsinstallation i Putzhagen

De tre hastighetsreglerade centrifugalblåsmaskinerna producerar mellan 2 500 och 7 500 Nm³ oljefri tryckluft per timme, beroende på mängden avfallsvatten och föroreningsgraden. Styrningen sker från huvudstyrsystemet ES 130 från Atlas Copco. Processtyrsystemet bestämmer luftbehovet utifrån syreinnehållet i tankarna. "För närvarande använder vi fortfarande en regulator med konstant tryck", säger Schröder. "Vårt nästa mål är att optimera regleringsprocessen och integrera en variabel tryckregulator. Hittills har vi slösat en mängd energi, eftersom vi har arbetat med stängda spjällventiler med ett konstant tryck på 1 020 millibar. När den nya tryckregulatorn är på plats kan vi sammanlänka alla åtta spjällventilerna och trycket kan justeras efter behovet och därmed tillåta oss att sänka drifttrycket.