Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Eldrivna skruvkompressorer sparar upp till 13 000 GBP per år hos Unity Mine

Unity Mine - compressor installation

Unity Mine – Kompressorinstallation

Hur lyckas man spara upp till 13 000 GBP per år i en gruvanläggning utan att göra en enda kompromiss när det gäller effektivitet och tillförlitlighet för tryckluft? Hemligheten är eldrivna GA-kompressorer.
Tryckluft är av yttersta vikt vid Unity Mines utvinning av kol i Cwmgwrach-gruvan i Neath Valley i Storbritannien. Beslutet att ersätta de befintliga dieseldrivna kompressorerna med Atlas Copcos eldrivna GA-skruvkompressorer har resulterat i betydande förbättringar vad gäller processeffektivitet och har minskat både energianvändningen och miljöpåverkan.

Tryckluft för gruvutrustning

Sedan gruvan öppnats igen har företagets fokus legat på produktionsutrustningens tillförlitlighet och effektivitet. Duncan Kilbride, Director of Projects & Procurement hos Unity Mine förklarar:
”Den initiala planen för gruvans verksamhet byggde på utvinningsmetoder av typen rum- och pelarbrytning där man använde sig av ett kontinuerligt gruvarbetarteam och säkrade arbetet med hjälp av takbultning, till skillnad från välvda gångar. Samtliga dessa metoder kräver tryckluftsdriven utrustning som matas genom en tillförlitlig, kontinuerlig tillförsel av tryckluft. Vi använder oss även av pumpar på permanent basis för att forsla bort vatten”
Luften för dessa verksamheter levererades ursprungligen med hjälp av ett antal små, inhyrda, dieseldrivna kompressorer men det fanns en växande oro beträffande deras mekaniska tillförlitlighet och riskerna för avbrott i den löpande leveransen av dieselbränsle. Detta tillsammans med ökade kostnader för hyra och bränsle gjorde det uppenbart att ett byte till mer energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer var av väsentlig betydelse.

Atlas Copco visade sig vara allt-i-ett-lösningen för kompressorer, filtreringsenheter, styrenhet och installation av kompressorhuset. De tog hem spelet som en världsledande specialist med långsiktiga alternativ för en rad paket som var bäst anpassade till våra behov, inom vår tidsskala samt med en kontinuerlig supportorganisation.

Duncan Kilbride , Director of Projects & Procurement Unity Mine

GA för energibesparingar på upp till 13 000 GBP per år

Två oljesmorda, luftkylda full-feature-skruvkompressorer med drivning med variabelt varvtal av typen GA110 installerades tillsammans med en maskin med fast varvtal.
Enligt våra beräkningar är energibesparingar av storleksordningen 13 000 GBP per år möjliga, utöver betydande besparingar avseende hyrkostnader.
Dessa kompressorenheter ombesörjer grundbelastningen och klarar toppbelastningar på 7 bar för borr- och takbultningsutrustningen samt vattenpumparna. Aktuella geologiska uppskattningar visar att det finns kolreserver på 90 miljoner ton att utvinna i Cwmgwrach-gruvkomplexet under de kommande 25 åren.