Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industrier
Industrial Tools & Solutions
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Industrier
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industrial Tools & Solutions
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Boltinglösningar
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Eldrivna skruvkompressorer sparar upp till 13 000 GBP per år hos Unity Mine

Unity Mine - compressor installation

Unity Mine – Kompressorinstallation

Hur lyckas man spara upp till 13 000 GBP per år i en gruvanläggning utan att göra en enda kompromiss när det gäller effektivitet och tillförlitlighet för tryckluft? Hemligheten är eldrivna GA-kompressorer.
Tryckluft är av yttersta vikt vid Unity Mines utvinning av kol i Cwmgwrach-gruvan i Neath Valley i Storbritannien. Beslutet att ersätta de befintliga dieseldrivna kompressorerna med Atlas Copcos eldrivna GA-skruvkompressorer har resulterat i betydande förbättringar vad gäller processeffektivitet och har minskat både energianvändningen och miljöpåverkan.

Tryckluft för gruvutrustning

Sedan gruvan öppnats igen har företagets fokus legat på produktionsutrustningens tillförlitlighet och effektivitet. Duncan Kilbride, Director of Projects & Procurement hos Unity Mine förklarar:
”Den initiala planen för gruvans verksamhet byggde på utvinningsmetoder av typen rum- och pelarbrytning där man använde sig av ett kontinuerligt gruvarbetarteam och säkrade arbetet med hjälp av takbultning, till skillnad från välvda gångar. Samtliga dessa metoder kräver tryckluftsdriven utrustning som matas genom en tillförlitlig, kontinuerlig tillförsel av tryckluft. Vi använder oss även av pumpar på permanent basis för att forsla bort vatten”
Luften för dessa verksamheter levererades ursprungligen med hjälp av ett antal små, inhyrda, dieseldrivna kompressorer men det fanns en växande oro beträffande deras mekaniska tillförlitlighet och riskerna för avbrott i den löpande leveransen av dieselbränsle. Detta tillsammans med ökade kostnader för hyra och bränsle gjorde det uppenbart att ett byte till mer energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer var av väsentlig betydelse.

Atlas Copco visade sig vara allt-i-ett-lösningen för kompressorer, filtreringsenheter, styrenhet och installation av kompressorhuset. De tog hem spelet som en världsledande specialist med långsiktiga alternativ för en rad paket som var bäst anpassade till våra behov, inom vår tidsskala samt med en kontinuerlig supportorganisation.

Duncan Kilbride , Director of Projects & Procurement Unity Mine

GA för energibesparingar på upp till 13 000 GBP per år

Två oljesmorda, luftkylda full-feature-skruvkompressorer med drivning med variabelt varvtal av typen GA110 installerades tillsammans med en maskin med fast varvtal.
Enligt våra beräkningar är energibesparingar av storleksordningen 13 000 GBP per år möjliga, utöver betydande besparingar avseende hyrkostnader.
Dessa kompressorenheter ombesörjer grundbelastningen och klarar toppbelastningar på 7 bar för borr- och takbultningsutrustningen samt vattenpumparna. Aktuella geologiska uppskattningar visar att det finns kolreserver på 90 miljoner ton att utvinna i Cwmgwrach-gruvkomplexet under de kommande 25 åren.