Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Oljefria skruvkompressor med värmeåtervinning hos Müller Dairy

Shropshire-baserade Müller Dairy, en del av den internationella Müller-gruppen, har gjort omfattande kostnadsbesparingar inom gasdriven uppvärmning genom att använda våra kompressorer. Den hemliga lösningen är energiåtervinningsteknik.

Lösningar för energiåtervinning Oljefria kompressorer Livsmedel Klass 0 Kompressorteknik

Tryckluft för tillverkning av yoghurt- och fruktlivsmedel

Tryckluften spelar en viktig roll i Müller Dairys storskaliga produktionsdrift, där över 600 000 liter mjölk behandlas dagligen. Det gäller särskilt för företagets yoghurt- och fruktbehandling, där tryckluft används för att driva luftcylindrar, fyllningsmaskiner och processventiler samt skapar en steril luftbarriär för slutprodukterna.

Oljefria luftkompressorer för mjölkbehandling

Muller strawberry juice

Müller Dairys tryckluftsinstallation består av en specialbyggd ZR 315 VSD FF oljefri kompressor samt två ZR 200-kompressorer med fast varvtal. Värmeåtervinningen i de båda vattenkylda ZR 200-kompressorerna utnyttjas i form av återvunnet varmvatten.

Varmvattnet, i samverkan med ammoniakkompressorer och yoghurt- och fruktprocesserna, används för att förvärma yoghurtbasen. På så sätt elimineras behovet av att generera ånga och därmed driftskostnaden för de två gasdrivna värmepannor som tidigare ingick i processen.

De nya kompressorerna kompletterar den ursprungliga Atlas Copco-installationen, som består av fyra ZR 3-58-maskiner. De här äldre maskinerna finns kvar hos Müller Dairy som reservkompressorer och används enligt ett roterande schema när produktionsbehovet av tryckluft är högt.

Återvinning av 90 till 95 % av kompressorns elenergi

Tryckluftsanvändare som, i likhet med Müller Dairy, integrerar varmvattenflödet i sina anläggningsprocesser kan återvinna 90–95 % av en kompressors ingående elenergi som varmvatten.
Detta uppnås med våra vattenkylda, oljefria 55–750 kW-kompressorer i ZR-serien, som har certifierats av TÜV för att kunna återvinna upp till 100 % av den ingående elenergin som varmvatten under särskilda konstruktionsförhållanden.

Lägre kostnader, vilket sparar vår miljö

Med en energiförbrukning som motsvarar över 80 % av en kompressors livscykelkostnad, inom ett stort antal olika tillverkningsindustrier, har energibesparingarna i tryckluftssystemen stor inverkan, inte bara på bevarandet av miljön genom minskningen av koldioxidutsläpp, utan även på slutanvändarens ekonomiska resultat.
Mer än 45 % av dagens industritillämpningar använder varmvatten i processdriften. Den högsta termiska verkningsgraden uppnås normalt när en kompressors varmvattenutlopp ansluts till delar med ett kontinuerligt värmebehov, till exempel returkretsen i en värmepanna. I de oljefria skruvkompressorerna med energiåtervinningskontroll i ZR-serien motsvarar de potentiella årliga energibesparingarna mellan

  • 200 och 2 500 ton koldioxid eller mellan 
  • 35 000 och 480 000 GBP för el, gas eller eldningsolja

Kombinerar energiåtervinning, kvalitet och säkerhet

Ren och okontaminerad processluft är av avgörande betydelse för Müllers produktion. Atlas Copcos kompressorer ger 100 % oljefri luft: de har testats klass 0 och certifierats av TÜV enligt ISO 8573-1 klass 0.