Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Oljefria skruvkompressor med värmeåtervinning hos Müller Dairy

Shropshire-baserade Müller Dairy, en del av den internationella Müller-gruppen, har gjort omfattande kostnadsbesparingar inom gasdriven uppvärmning genom att använda våra kompressorer. Den hemliga lösningen är energiåtervinningsteknik.

Lösningar för energiåtervinning Oljefria kompressorer Livsmedel Klass 0 Kompressorteknik

Tryckluft för tillverkning av yoghurt- och fruktlivsmedel

Tryckluften spelar en viktig roll i Müller Dairys storskaliga produktionsdrift, där över 600 000 liter mjölk behandlas dagligen. Det gäller särskilt för företagets yoghurt- och fruktbehandling, där tryckluft används för att driva luftcylindrar, fyllningsmaskiner och processventiler samt skapar en steril luftbarriär för slutprodukterna.

Oljefria luftkompressorer för mjölkbehandling

Muller strawberry juice

Müller Dairys tryckluftsinstallation består av en specialbyggd ZR 315 VSD FF oljefri kompressor samt två ZR 200-kompressorer med fast varvtal. Värmeåtervinningen i de båda vattenkylda ZR 200-kompressorerna utnyttjas i form av återvunnet varmvatten.

Varmvattnet, i samverkan med ammoniakkompressorer och yoghurt- och fruktprocesserna, används för att förvärma yoghurtbasen. På så sätt elimineras behovet av att generera ånga och därmed driftskostnaden för de två gasdrivna värmepannor som tidigare ingick i processen.

De nya kompressorerna kompletterar den ursprungliga Atlas Copco-installationen, som består av fyra ZR 3-58-maskiner. De här äldre maskinerna finns kvar hos Müller Dairy som reservkompressorer och används enligt ett roterande schema när produktionsbehovet av tryckluft är högt.

Återvinning av 90 till 95 % av kompressorns elenergi

Tryckluftsanvändare som, i likhet med Müller Dairy, integrerar varmvattenflödet i sina anläggningsprocesser kan återvinna 90–95 % av en kompressors ingående elenergi som varmvatten.
Detta uppnås med våra vattenkylda, oljefria 55–750 kW-kompressorer i ZR-serien, som har certifierats av TÜV för att kunna återvinna upp till 100 % av den ingående elenergin som varmvatten under särskilda konstruktionsförhållanden.

Lägre kostnader, vilket sparar vår miljö

Med en energiförbrukning som motsvarar över 80 % av en kompressors livscykelkostnad, inom ett stort antal olika tillverkningsindustrier, har energibesparingarna i tryckluftssystemen stor inverkan, inte bara på bevarandet av miljön genom minskningen av koldioxidutsläpp, utan även på slutanvändarens ekonomiska resultat.
Mer än 45 % av dagens industritillämpningar använder varmvatten i processdriften. Den högsta termiska verkningsgraden uppnås normalt när en kompressors varmvattenutlopp ansluts till delar med ett kontinuerligt värmebehov, till exempel returkretsen i en värmepanna. I de oljefria skruvkompressorerna med energiåtervinningskontroll i ZR-serien motsvarar de potentiella årliga energibesparingarna mellan

Kombinerar energiåtervinning, kvalitet och säkerhet

Ren och okontaminerad processluft är av avgörande betydelse för Müllers produktion. Atlas Copcos kompressorer ger 100 % oljefri luft: de har testats klass 0 och certifierats av TÜV enligt ISO 8573-1 klass 0.