Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Oljefria skruvkompressor med värmeåtervinning hos Müller Dairy

Shropshire-baserade Müller Dairy, en del av den internationella Müller-gruppen, har gjort omfattande kostnadsbesparingar inom gasdriven uppvärmning genom att använda våra kompressorer. Den hemliga lösningen är energiåtervinningsteknik.

Lösningar för energiåtervinning Oljefria kompressorer Livsmedel Klass 0 Kompressorteknik

Tryckluft för tillverkning av yoghurt- och fruktlivsmedel

Tryckluften spelar en viktig roll i Müller Dairys storskaliga produktionsdrift, där över 600 000 liter mjölk behandlas dagligen. Det gäller särskilt för företagets yoghurt- och fruktbehandling, där tryckluft används för att driva luftcylindrar, fyllningsmaskiner och processventiler samt skapar en steril luftbarriär för slutprodukterna.

Oljefria luftkompressorer för mjölkbehandling

Muller strawberry juice

Müller Dairys tryckluftsinstallation består av en specialbyggd ZR 315 VSD FF oljefri kompressor samt två ZR 200-kompressorer med fast varvtal. Värmeåtervinningen i de båda vattenkylda ZR 200-kompressorerna utnyttjas i form av återvunnet varmvatten.
Varmvattnet, i samverkan med ammoniakkompressorer och yoghurt- och fruktprocesserna, används för att förvärma yoghurtbasen. På så sätt elimineras behovet av att generera ånga och därmed driftskostnaden för de två gasdrivna värmepannor som tidigare ingick i processen.
De nya kompressorerna kompletterar den ursprungliga Atlas Copco-installationen, som består av fyra ZR 3-58-maskiner. De här äldre maskinerna finns kvar hos Müller Dairy som reservkompressorer och används enligt ett roterande schema när produktionsbehovet av tryckluft är högt.

Återvinning av 90 till 95 % av kompressorns elenergi

Tryckluftsanvändare som, i likhet med Müller Dairy, integrerar varmvattenflödet i sina anläggningsprocesser kan återvinna 90–95 % av en kompressors ingående elenergi som varmvatten.
Detta uppnås med våra vattenkylda, oljefria 55–750 kW-kompressorer i ZR-serien, som har certifierats av TÜV för att kunna återvinna upp till 100 % av den ingående elenergin som varmvatten under särskilda konstruktionsförhållanden.

Lägre kostnader, vilket sparar vår miljö

Med en energiförbrukning som motsvarar över 80 % av en kompressors livscykelkostnad, inom ett stort antal olika tillverkningsindustrier, har energibesparingarna i tryckluftssystemen stor inverkan, inte bara på bevarandet av miljön genom minskningen av koldioxidutsläpp, utan även på slutanvändarens ekonomiska resultat.
Mer än 45 % av dagens industritillämpningar använder varmvatten i processdriften. Den högsta termiska verkningsgraden uppnås normalt när en kompressors varmvattenutlopp ansluts till delar med ett kontinuerligt värmebehov, till exempel returkretsen i en värmepanna. I de oljefria skruvkompressorerna med energiåtervinningskontroll i ZR-serien motsvarar de potentiella årliga energibesparingarna mellan

  • 200 och 2 500 ton koldioxid eller mellan 
  • 35 000 och 480 000 GBP för el, gas eller eldningsolja

Kombinerar energiåtervinning, kvalitet och säkerhet

Ren och okontaminerad processluft är av avgörande betydelse för Müllers produktion. Atlas Copcos kompressorer ger 100 % oljefri luft: de har testats klass 0 och certifierats av TÜV enligt ISO 8573-1 klass 0.