Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Oljefria skruvkompressorer och värmeåtervinning ger stora fördelar hos kemikalieproducenten Kao Group i Japan

Kao Group, Japans största tillverkare av kemiska produkter för konsumentbruk, har åtagit sig att skydda miljön och genomför detta under samtliga utvecklings- och produktionsprocesser. Det var detta behov av att minimera energiförbrukningen som gjorde att de valde Atlas Copcos utrustning, som innehåller 100 % ren luft som överensstämmer med ISO 8573-1 klass 0-certifiering och ökar energieffektiviteten hos Kao.

Lösningar för energiåtervinning Oljefria kompressorer Klass 0 Kemisk och petrokemisk industri Styrning och övervakning

Sedan Kao Groups Shanghai Kao Minhang Factory (Shanghai Kao) togs i drift 1996 har flera oljefria skruvkompressorer försett olika produktionslinjer med komprimerad luft. Nyligen har företaget köpt ytterligare fem ZR oljefria skruvkompressorer, inklusive två ZR 110, två ZR 75 och en ZR 90 VSD (variabel hastighetsdrivning) kompressor.

Värmeåtervinningsenheter sparar 52 ton dieselolja om året

ZR 90 VSD FF  installation

Shanghai Kao övervakar även noggrant energiförbrukningen i sina luftkompressorer. När företaget upptäckte att energiförbrukningen står för över 75 % av totalkostnaderna för deras kompressorer, började de överväga att återvinna denna energi för att värma vatten som används i deras tillverkningsprocesser.
Så mycket som 94 % av den elektriska energin som används av en luftkompressor omvandlas till värme och går förlorad genom strålning i kompressionsprocessen. Återstående 6 % omvandlas till tryckluftsvärmeförlust. Därför kan en korrekt utformad värmeåtervinningsenhet återvinna upp till 94 % av den tillgängliga termiska energin för att värma upp luft eller vatten (upp till 90 °C eller 140 °F). Förvärmt vatten kan användas i processen för att minska användningen av traditionella energikällor.
Kao använder rent vatten med en temperatur på 80 ℃ i påfyllningsprocessen. De använde tidigare en dieselpanna för att värma upp vattnet. Sedan de installerade energiåtervinningsenheter i de två ZR 110-kompressorerna kan de förvärma vattnet till 40 ℃ med detta system. Kao uppskattar att de med detta sparar 52 ton diesel om året.

Centrala ES-styrenheter säkerställer optimal kompressorprestanda

För att uppfylla andra krav från Shanghai Kao rekommenderade vi även central ES-styrning, som tillåter samtidig övervakning av flera kompressorer från en plats. Detta hjälper till att ge optimal prestanda vid tillverkningen och hjälper Kao att spara energi, minska underhållet, minska stilleståndstiden, öka effektiviteten i produktionen och förbättra kvaliteten på deras produkter.

Spara upp till 30 % av energin med en årlig energianvändningsgranskning

Serviceteamet tillhandahåller också optimerade serviceprodukter såsom en årlig revision, vilket kan hjälpa Kao att spara upp till 30 % av energin och se till att all utrustning fungerar med maximal effektivitet och till minimal kostnad.

Ett ökande antal kunder har börjat uppmärksamma livscykelkostnaderna och de vill alla dra fördelar av energibesparing och minskade utsläpp på deras företag. Energibesparing och minskning av utsläpp är prioriteringar eftersom vi ägnar oss åt att ge våra kunder långsiktigt hållbara lösningar.

Wang Tingzhong , Försäljningsingenjör hos Atlas Copco Service