Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Cargill uppfyller sina energimål med VSD-teknik

Sedan etableringen av Cargill turkiska fabrik i Orhangazi har fabriken minskat den totala elanvändningen med cirka 6 000 MWh och naturgasanvändningen med 1,7 miljoner m³. Även efter detta fortsätter fabriken att höja ribban genom att engagera sig i nya energieffektivitetsprojekt. Ett sådant projekt har gått ut på att byta ut sina kompressorer med fast varvtal till ZT 90 VSD FF oljefria kompressorer med variabelt varvtal. Cargill har satt upp miljömål för hållbarhet som ökar effektiviteten hos energi- och vattenanvändningen med 5 % globalt och minskar förekomsten av växthusgaser med 5 %. Företaget satte som mål att öka sin användning av förnybar energi till 12,5 % av den totala energiportföljen. Cargill har redan passerat målet och idag utgör förnybar energi 13,5 % av Cargills energiportfölj. Cargill Turkey engagerar sig i att nå dessa globala mål, och i fabriken i Orhangazi hjälper nya energieffektivitetsprojekt till att minska företagets energianvändning samtidigt som produktionen ökar.

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Kompressorteknik Kompressorteknik

VSD-teknik (drivning med variabelt varvtal) ersätter kompressorer med fast varvtal

ZT 90 VSD FF

Ett av dessa projekt har gått ut på att ersätta kompressorer med fast varvtal med ZT 90 VSD FF oljefria luftkompressorer med variabelt varvtal. Atlas Copcos oljefria luftkompressorer har faktiskt redan använts i fabriken sedan den byggdes.
Mustafa Cem Bilge, underhållschef på Orhangazi-fabriken förklarar: ”Det speciella med den här kompressorn är dess variabla varvtal, vilket då också möjliggör variabel produktion i enlighet med vårt produktionsmål. Eftersom en skruvkompressors varvtal och produktion står i direkt proportion till energiåtgången skapar detta en mycket effektiv process.”
Komprimerad luft används som en energikälla eller som en väsentlig del av produktionsprocessen i nästan alla industrier i hela världen. Ungefär 10 % av den globala energikonsumtionen består av produktionssystem med komprimerad luft.
Kompressorer med drivning med variabelt varvtal från Atlas Copco kan spara 35 % av energin. Dessutom erbjuder våra kompressorer möjligheten att återvinna värme och återanvända den under produktionscykeln i form av varmvatten, vilket i sin tur ökar effektiviteten i alla system med komprimerad luft och minskar den totala energiförbrukningen.

Inget behov av kylvatten

En annan fördel med våra oljefria luftkompressorer är att de inte kräver kylvatten. Cem Bilge förklarar att de gamla kompressorerna krävde kylvatten kontinuerligt. ”Jag slapp det här också. Mina energikostnader sjunker markant, och driften är mycket enkel.” När Atlas Copco lanserade de nya oljefria kompressorerna med variabelt varvtal förstod Cargill Turkiet och Orhangazi-fabriken att de här funktionerna skulle hjälpa företaget att möta sina mål för energieffektivitet. ”Vi ritade upp kompressorinstallationen tillsammans med Cem”, säger Veli Ozgun Senol, försäljningsingenjör på Atlas Copco. ”Båda företagen är miljömedvetna, och vi är säkra på att Cargills fabrik i Orhangazi kommer att spara mycket energi.”

Vi prioriterar energieffektivitetsprojekt och väljer utrustning som kan göra mer med mindre energi. Vi valde oljefria kompressorer med variabelt varvtal eftersom de stämmer överens med våra mål i fråga om hållbarhet och effektivitet.

Mustafa Cem Bilge , Underhållsansvarig Orhangazi-fabriken