Kompressorer med varvtalsstyrning och värmeåtervinning kapar energikostnader hos Henkel CEE - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kompressorer med varvtalsstyrning och värmeåtervinning kapar energikostnader med 35% hos Henkel CEE

Henkel Central Eastern Europe (CEE) i Wien har sparat energi vid sin moderna produktionsanläggning för tvättmedel genom att upprätta tre luftnätverk som matas av kompressorer med olika arbetstryck för olika tillämpningar. Henkel CEE, som har sitt säte i Wien i Österrike, är ett av de mest framgångsrika varumärkesföretagen i Östeuropa. I Wien finns även en av de mest moderna produktionsanläggningarna för tvättmedel, som fokuserar på tillverkning av flytande tvättmedel.

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Oljesmorda kompressorer Kompressorteknik

oljeinsprutade skruvkompressorer som t.ex. GA 160 med drivning med variabelt varvtal (VSD), oljefria kompressorer ZR/ZT och ZA skruvkompressorer.

3 olika arbetstryck för kostnadseffektivitet

Från vänster åt höger: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser och Hannes Dengg, Henkel Austria

Från vänster åt höger: Franz Kriz, Atlas Copco, Christian Weiser och Hannes Dengg, Henkel Austria

Inom hela anläggningen varierar behovet av tryckluft beroende på tillämpning. För lastning och lossning av tankbilar krävs ett lågtrycksnät på 3 bar. Manöverluften som driver enheterna i anläggningen kräver ett arbetstryck på 7 bar och ett arbetstryck på 11 bar används i produktionsområdet för sträckformblåsning, där PET-flaskor tillverkas. På grund av detta beslöt sig Henkel för att installera tre tryckluftsnät med olika arbetstryck för att uppnå energibesparingar och kontrollera kostnaderna.

VSD minskar energikostnaderna med ytterligare 35 %

Att driva hela nätet med 11 bar skulle innebära energislöseri eftersom varje minskning på 1 bar leder till en energibesparing på 7 %.

Di Hannes Dengg , Teknisk chef Henkel CEE, Wien

Den innovativa utformningen av både GA, ZR/ZT och ZA-kompressorlinjen omfattar drivning med variabelt varvtal vilket ytterligare minskar energikostnaderna med i genomsnitt upp till 35 procent genom att automatiskt justera luftmatningen efter behovet.
I anläggningen i Wien varierar den avgivna effekten mellan 75 och 315 kW. När varvtalsstyrda kompressorer används under vintermånaderna används dessutom överskottsvärmen från de luftkylda kompressorerna till att värma höglagret, vilket vittnar om Henkels engagemang för hållbarhet.
Kalluftsabsorptionstorkar och tryckluftsfilter garanterar en ren och säker tillverkning. Det är mycket viktigt vid tillverkning av tvättmedel och ZR/ZT- och ZA-kompressorernas klass 0-certifiering innebär noll risk för oljeförorening av Henkels produkter.

Globala aktörer, global kompressorservice

Produktionen begränsas inte till anläggningen i Wien. Henkel har även anläggningar i central- och östeuropeiska länder, t.ex. Turkiet, Serbien, Ungern och Polen. ”Eftersom vi har produktionsanläggningar i olika länder är det viktigt att arbeta med en pålitlig partner som ger tillförlitliga leveranser och stöttar oss med övergripande projektutveckling. Atlas Copco är en global aktör inom området för tryckluftsteknik. Man garanterar konsulttjänster och service på plats tack vare den globala närvaron”, förklarar Christian Weiser, chef för vätsketillverkning hos Henkel CEE.