Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Högtryckskompressorer med styrsystem hos Schwarzwald-Sprudel

Schwarzwald-Sprudel i Wildberg, Tyskland, producerar och använder sin tryckluft på ett väldigt effektivt sätt tack vare en kompakt kompressor- och boosterkombination från Atlas Copco med ett energibesparande VSD-alternativ. Fabriken har för närvarande 60 personer på de två flasktillverkningslinjerna och fyller cirka 160 miljoner PET-flaskor varje år – med volymer på 0,5, 0,75 och 1,5 l. Förformar tillverkade av polyetentereftalat, också kallat PET, blåses till dricksflaskor med en sträckblåsningsmetod som kräver mycket tryckluft med högt tryck.

PET-industrin Oljefria kompressorer Klass 0 Kompressorteknik

Oljefri tryckluft garanteras

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

PET-linje hos Schwarzwald Sprudel

Tryckluftstillförseln hos Schwarzwald-Sprudel i Wildberg baseras på 3 ZR-skruvkompressorer, varav två är utrustade med varvtalsreglering (VSD – Variable Speed Drive), samt två varvtalsreglerade oljefria högtrycksboosters. Komponenterna levererar tryckluft till de två flasktillverkningslinjerna. Systemets omfattning kan beskrivas med det faktum att den installerade effekten nästan uppgår till 1 000 kW – även om samtliga maskiner inte körs samtidigt.
Tryckluften för sträckblåsningsprocessen komprimeras först till cirka 8,5 bar av en skruvkompressor innan den komprimeras ytterligare till 29 bar av en av systemets boosters.
Alla komponenter som används för att producera tryckluft fungerar helt utan olja – till exempel levererar både DN 160-kompressorn med boosterkolv och ZR-kompressorerna oljefri luft enligt ISO 8573-1, klass 0 (2010).


Hållbar energihantering med värmeåtervinning

Bernhard Griesau, fabrikschef vid Schwarzwaldsprudel, Tyskland

Vi sätter upp systemet på ett sådant sätt att under vinterhalvåret är det framför allt den nya ZR 250 VSD-FF med värmeåtervinning som används – på så sätt kan vi återvinna så mycket värme som möjligt för uppvärmning.

Bernhard Griesau , Fabrikschef

ES 130 energibesparingssystem styr hela tryckluftssystemet så att kompressorerna körs så nära den optimala driftpunkten som möjligt, vilket särskilt gäller för de varvtalsreglerade kompressorerna. Utöver förkortningen VSD för varvtalsreglering står FF (Full Feature) i kompressorns namn för ett sortiment av utrustning från fabriken som innehåller alla nyckelkomponenter för tryckluftsbehandling ända fram till värmeåtervinning, vilket ger möjligheter för mycket enkla anslutningar.

Värmeåtervinning för hållbar energihantering

Kompressorinstallation Schwarzwald Sprudel

Kompressorinstallation Schwarzwald Sprudel

Värmeåtervinning är en del av en hållbar energihanteringsstrategi. Den grundläggande idén är att kraften som absorberas av kompressorn omvandlas till värme under kompressionen. Värmen kan återvinnas nästan fullständigt och användas för att värma upp vatten.
"Vi använder den här metoden för att framför allt bidra till lokalernas uppvärmning och till viss del även för att värma upp processvatten", fortsätter Griesau.
När det gäller underhåll av systemet för produktion av tryckluft förlitar sig Schwarzwald-Sprudel på ett fördelaktigt underhållsavtal. Utöver nödvändiga inspektioner och underhåll innefattar avtalet även gratis reparation av alla skador som uppstår, inklusive en komplett renovering.