Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Oljefria skruvkompressorer ZT säkerställer renheten hos naturliga vattenprodukter från Princes Gate Spring Water

Princes Gate Spring Water med säte i Wales har uppnått betydande energibesparingar och produktivitetsförbättringar på den Wales-baserade buteljeringsanläggningen genom att ersätta sin oljesmorda kompressorinstallation med en ZT oljefri utrustning som garanterar luftförsörjning av högsta kvalitet och tillförsäkrar renhet hos företagets naturliga vattenprodukter. På anläggningen i Narberth, Pembrokeshire, buteljeras mineralrikt källvatten som filtrerats på naturlig väg genom det lokala landskapet. Produktionen kräver konstant tillförsel av 108 l/s högkvalitativ tryckluft vid 7 bar för att uppfylla kraven från processlinjens användare av lågtrycksluft i egenskap av exempelvis luftcylindrar, grenrör, påfyllningsutrustning och bläckmaskiner, som gemensamt bidrar till en årlig produktion av 55 miljoner flaskor källvatten från företagets källa på platsen.

Drivning med variabelt varvtal (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Kompressorteknik Airnet

Uppfyller riktlinjerna för Food Grade Compressed Air

Princes Gate levererar buteljerat vatten till stora grossistverksamheter och, i form av egna märkesprodukter, till ett antal stormarknadskedjor. Alla kunderna kräver att leverantörerna ska uppfylla de minimala renhetskraven enligt uppförandekoden för Food Grade Compressed Air. Det innebär att processluften måste vara fri från smuts, vatten och oljeföroreningar.

Optimal oljefri luftkvalitet och produktrenhet

oljefria kompressorer, ZT37 VSD och ZT18, tillsammans med den nya AIRnet-rörledningen, påverkades av behovet att säkerställa optimal luftkvalitet och produktrenhet. Atlas Copcos processluft uppfyller standarden för luftrenhet, ISO 8573-1(2001), och omfattar även Klass 0-branschstandarden som mäter alla tre formerna av oljeförorening: aerosol, ånga och vätska.

Produktionsmiljön gynnas av oljefri luft

Uppgraderingen av Prince Gates kompressor påverkades inte bara av behovet av garanterat 100 % oljefri luft, utan även av produktionsmiljöns fördelar vid lägre bullernivåer under drift och eliminering av tid och kostnader som är kopplade till avtappningen av oljekondensat. Dessutom reglerar den integrerade frekvensomvandlaren i Atlas Copcos VSD-kompressorer (drivning med variabelt varvtal) drivmotorns varvtal så att ändrade tryckluftsbehov matchas exakt. Därigenom används minsta möjliga energimängd och du sparar upp till 35 % i energiförbrukningskostnader.
Nettoeffekten av dessa produktionslinjeförbättringar har nu möjliggjort för Princes Gates ledningsteam att ta fram planer på att öka företagets årliga produktion till 70 miljoner flaskor och att genomföra en stor expansion av företagets detaljhandelsförsäljning.

Atlas Copcos utrustning har visat sig vara mycket effektiv. Den producerar den 100 % oljefria, högkvalitativa torra luft som vi behöver och är extremt tillförlitlig. Enligt vår uppfattning installerades kompressoranläggningen på ett ytterst professionellt sätt, och vi skulle inte tveka att rekommendera Atlas Copcos utrustning även till andra företag.

Endaf Edwards , Driftchef, Princes Gate