Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Oljefria skruvkompressorer ZT säkerställer renheten hos naturliga vattenprodukter från Princes Gate Spring Water

Princes Gate Spring Water med säte i Wales har uppnått betydande energibesparingar och produktivitetsförbättringar på den Wales-baserade buteljeringsanläggningen genom att ersätta sin oljesmorda kompressorinstallation med en ZT oljefri utrustning som garanterar luftförsörjning av högsta kvalitet och tillförsäkrar renhet hos företagets naturliga vattenprodukter. På anläggningen i Narberth, Pembrokeshire, buteljeras mineralrikt källvatten som filtrerats på naturlig väg genom det lokala landskapet. Produktionen kräver konstant tillförsel av 108 l/s högkvalitativ tryckluft vid 7 bar för att uppfylla kraven från processlinjens användare av lågtrycksluft i egenskap av exempelvis luftcylindrar, grenrör, påfyllningsutrustning och bläckmaskiner, som gemensamt bidrar till en årlig produktion av 55 miljoner flaskor källvatten från företagets källa på platsen.

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Kompressorteknik Airnet

Uppfyller riktlinjerna för Food Grade Compressed Air

Princes Gate levererar buteljerat vatten till stora grossistverksamheter och, i form av egna märkesprodukter, till ett antal stormarknadskedjor. Alla kunderna kräver att leverantörerna ska uppfylla de minimala renhetskraven enligt uppförandekoden för Food Grade Compressed Air. Det innebär att processluften måste vara fri från smuts, vatten och oljeföroreningar.

Optimal oljefri luftkvalitet och produktrenhet

oljefria kompressorer, ZT37 VSD och ZT18, tillsammans med den nya AIRnet-rörledningen, påverkades av behovet att säkerställa optimal luftkvalitet och produktrenhet. Atlas Copcos processluft uppfyller standarden för luftrenhet, ISO 8573-1(2001), och omfattar även Klass 0-branschstandarden som mäter alla tre formerna av oljeförorening: aerosol, ånga och vätska.

Produktionsmiljön gynnas av oljefri luft

Uppgraderingen av Prince Gates kompressor påverkades inte bara av behovet av garanterat 100 % oljefri luft, utan även av produktionsmiljöns fördelar vid lägre bullernivåer under drift och eliminering av tid och kostnader som är kopplade till avtappningen av oljekondensat. Dessutom reglerar den integrerade frekvensomvandlaren i Atlas Copcos VSD-kompressorer (drivning med variabelt varvtal) drivmotorns varvtal så att ändrade tryckluftsbehov matchas exakt. Därigenom används minsta möjliga energimängd och du sparar upp till 35 % i energiförbrukningskostnader.
Nettoeffekten av dessa produktionslinjeförbättringar har nu möjliggjort för Princes Gates ledningsteam att ta fram planer på att öka företagets årliga produktion till 70 miljoner flaskor och att genomföra en stor expansion av företagets detaljhandelsförsäljning.

Atlas Copcos utrustning har visat sig vara mycket effektiv. Den producerar den 100 % oljefria, högkvalitativa torra luft som vi behöver och är extremt tillförlitlig. Enligt vår uppfattning installerades kompressoranläggningen på ett ytterst professionellt sätt, och vi skulle inte tveka att rekommendera Atlas Copcos utrustning även till andra företag.

Endaf Edwards , Driftchef, Princes Gate