Tidseffektiv översyn av Solvays turbokompressor - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Servicetekniker från Atlas Copco genomförde en översyn av Solvays turbokompressor på nio dagar istället för tre veckor

Vart tredje år måste ZH-kompressorn vid Solvay väteperoxidfabrik i Póvoa de Santa Iria i Portugal stängas ner och genomgå en underhållsöversyn. Men när den viktiga ZH-kompressorn stängs av stannar produktionen helt. Så när företaget hörde att kompressorn behövde en översyn som skulle ta den ur drift i tre veckor, tog teknikerna hos Atlas Copco och Solvay fram en plan för hur de skulle kunna genomföra underhållsprojektet på bara nio intensiva arbetsdagar.

Planer för bästa kundsupport Oljefria kompressorer Klass 0 Kemisk och petrokemisk industri

Översyn av ZH på nio dagar istället för 3 veckor

Som ett led i det förebyggande underhållsavtalet får den 10 år gamla ZH-kompressorn vid Solvays anläggning sina huvudkomponenter renoverade med 24 000 timmars mellanrum, dvs. vart tredje år.

Kompressorn är utrustad för att spara energi och garantera tillförlitligheten och måste genomgå regelbundet förebyggande underhåll. Den här gången behövde kompressorn dessutom få sina rotorer balanserade. Under normala omständigheter skulle den typen av underhåll pågå i tre veckor men eftersom ZH-kompressorn spelar en sådan avgörande roll i produktionsprocessen hade företaget inte råd att ha den avstängd så länge.

Tack vare Atlas Copcos flexibilitet och stöd, och deras medvetenhet om den inverkan som den här kompressorns frånvaro skulle haft på vår verksamhet, kunde vi utveckla en arbetsplan som skulle tillåta oss att renovera kompressorn på rekordtid.

Ramiro Dionísio , Ledare för projektet på Solvay

Inga marginaler

Projektets schema hade inga tidsmarginaler, eftersom renoveringen skulle genomföras på bara nio dagar. På den första arbetsdagen, strax efter att rotorerna hade demonterats, stod en internationell budfirmas ombud och väntade utanför grindarna för att frakta delarna till Tyskland där de skulle balanseras.
”Det finns ingen i Portugal som utför det här balanseringsarbetet, så vi fick frakta delarna direkt till tillverkaren,” säger Ramiro Dionísio.
Tjugofyra timmar senare anlände rotorerna till Tyskland, och inom tre dagar var arbetet utfört och rotorerna åter på plats i Solvay.
En arbetsgrupp med två tekniker från Atlas Copco och två av Solvays anställda monterade sedan ihop utrustningen igen.
”Hela renoveringen slutfördes på nio dagar. Den tionde dagen ägnades åt att övervaka maskinen när den återgick i produktion,” berättar Ramiro Dionísio. ”Vi får hoppas att den håller i minst 80 000 timmar till”.