Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Oljefria turbolkompressorer gör skillnaden för Henan Wanji Aluminium Co

Klass 0 Oljefria kompressorer

Inom aluminiumproduktionsindustrin används tryckluft för pneumatisk transport av aluminiumpulver. Oljeföroreningar kan emellertid orsaka kvalitetsdefekter och igentäppning av rör, samt utgöra en brandrisk.
Henan Wanji Aluminum Co., Ltd. (Wanji Aluminum) sattes i drift 2005 och är en av de största aluminiumsmältningsanläggningarna i Kina. Anläggningen har två elektrolytiska aluminiumproduktionslinjer med en total produktionskapacitet på 650 000 ton per år.
Med så stora tillverkningsvolymer behövde Wanji Aluminium inte bara högkvalitativ, oljefri drift, utan även den högsta nivån av effektivitet, eftersom energi står för en tredjedel av aluminiumproduktionens kostnader.

Garanterad kvalitet och tillförlitlighet för processer med stora mängder luft

Företaget använder 10 av Atlas Copcos oljefria centrifugalkompressorer – fem ZH 15000 och fem ZH 10000 – på sin smältanläggning. ZH-kompressorerna är utformade för att vara pålitliga och energieffektiva i de mest krävande miljöerna och är viktiga för att transportera aluminiumoxid till silon och från silon till ugnslinjerna, vid kolanodproduktion, för tryckluftsinstrument och pneumatisk transport av återvunna partiklar.

”Atlas Copcos ZH-centrifugalkompressorer är utrustade för att garantera kvalitet och tillförlitlighet för kundprocesser som kräver stora volymer luft”, säger Sunghwan Kim, Product Manager på Atlas Copco-divisionen Oil-free Air.

Atlas Copco är en kvalificerad leverantör och företagets kompressorutrustning har uppvisat utmärkt prestanda och superhög stabilitet sedan den togs i bruk, vilket är varför vi valde Atlas Copco.

Mr. Bai Xiao Jun , Process Manager hos Wanji Aluminum

Höga flöden med låg energiförbrukning

Atlas Copco China - Wanji Aluminum

ZH 15000-kompressorerna producerar ett flöde på 300 m3/min vid 0,85 MPa och ZH 10000-kompressorerna producerar ett flöde på 200 m3/min vid 0,85 MPa

ZH-centrifugalkompressorerna är konstruerade för att ge maximal drifttid och minimalt underhåll, samtidigt som de skapar energibesparingar. Frästa kompressorhjul tillverkade i rostfritt stål av typen 15-5 PH som är rotationstestade vid 115 % av den nominella hastigheten garanterar noll defekter. Flexibla mellanläggslager, kolringslufttätningar, AGMA A4-drev och kylare i rostfritt stål med variabel geometri bidrar till problemfri prestanda och långa livslängder.
Den horisontaldelade växellådan gör det lätt och snabbt att genomföra inspektioner och förebyggande underhåll. ZH-kompressorer är speciellt utformade för att optimera energieffektiviteten och hela enheten mäts enligt ASME PTC10. Den oljefria turbokärnenheten ger den optimala kombinationen av höga flöden med låg energiförbrukning. Rejält tilltagen kylning, låga tryckfall och en effektiv drivlinje ger ett högeffektivt kompressorpaket, samtidigt som kompressorn tillhandahåller 100 % ren luft som uppfyller ISO 8573-1 klass 0 (2010)-certifieringen.