Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Indonesiskt textilföretag förlitar sig på oljefria turbokompressorer från Atlas Copco

Allteftersom textilfabriken Primayudha Mandirijaya Pt. i Indonesien har blivit mer automatiserad har luftkompressorn i hjärtat av dess processer blivit allt viktigare. 2012 köpte företaget en ZH 350+-centrifugalkompressor med 7 bars tryck och 350 kW för styrning av ventiler och cylindrar för deras spinnings- och lindningsprocesser. De valde den för att den levererar både maximal produktivitet med pålitligt, konstant tryck och eliminerar alla spår av olja från luften som används, och på så sätt undviks risken för produktskador.

Klass 0 Textilindustri Oljefria kompressorer

Konstant produktivitet genom konstant tryck

Luft av hög kvalitet är viktigt för integrerade textilenheter, särskilt i den skala som Primayudha Mandirijaya Pt. arbetar. De producerar mellan 95 000 och 120 000 balar av garn per år. På lindningsmaskinerna används tryckluft för att sammanfoga garn. På konventionella ringspinnings- och lindningsmaskiner används tryckluft för att sammanfoga garn. Tryckluft spelar en mer avgörande roll i de moderna spinningsmaskinerna med luftstrålar som har installerats i PT Primayudha. Atlas Copco var den första tillverkaren att förse textilindustrin med energieffektiva och pålitliga lösningar för oljefri tryckluft som möjliggör tillverkning av garn på en relativt hög nivå.

Konstant tryck är den viktigaste faktorn i vår fabrik och endast Atlas Copcos centrifugalkompressor uppfyller våra krav för tryck och ger oss hög produktivitet.

Mukesh Garg , Produktionschef hos Primayudha Mandirijaya Pt.

Den oljefria centrifugalkompressorn ZH 350+ eliminerar risker

Vid spinneriprocessen med luftstråle spinns bomull till garn med tryckluft genom fina munstycken. Olja i tryckluften kan täppa igen munstyckena och fläcka garnet, som är i direkt kontakt med tryckluft. Det kan medföra dyra munstycksbyten, produktionsförluster och att kunden reklamerar produkten.
Den oljefria ZH 350+-centrifugalkompressorn uppfyller kraven för ISO 8573-1 Klass 0 (2010). Det betyder eliminerad risk för såväl förorening och produktskador som förluster genom produktionsavbrott.
Primayudha Mandirijaya Pt. köpte ytterligare en Atlas Copco-enhet – en ZH 500+-9-centrifugalkompressor – i november 2013. ZH 500+-9 levereras som ett plug-and-play-paket och använder avancerad aerodynamik för att minska energiförbrukningen i kärnan och minska tryckfallet från kylaren och inloppsfiltret, samt optimerad komponentdesign. Den ger besparingar på upp till 7 % på specifik energi vid full belastning och upp till ytterligare 9 % vid dellast. Den nya maskinen anlände i april 2014.

Den nya maskinen kommer att hjälpa oss att öka vår produktions tillförlitlighet, säkra kvaliteten på våra produkter och även uppnå maximal energibesparing.

Mukesh Garg , Produktionschef hos Primayudha Mandirijaya Pt.