Styrelsen - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Guldklubben
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Styrelsen

Atlas Copco Guldklubben Sverige

Styrelsens sammansättning 2020

Lislelotte Duthu – Ordförande
Lislelotte Duthu – Ordförande
Lislelotte Duthu – Ordförande
utsedd av bolaget
 
utsedd av bolaget
utsedd av bolaget
Håkan Osvald
Håkan Osvald
Håkan Osvald
utsedd av bolaget
 
utsedd av bolaget
utsedd av bolaget
Mikael Bergstedt
Mikael Bergstedt
Mikael Bergstedt
utsedd av tjänstemannaklubbarna
 
utsedd av tjänstemannaklubbarna
utsedd av tjänstemannaklubbarna
Kaj Lindqvist
Kaj Lindqvist
Kaj Lindqvist
utsedd av tjänstemannaklubbarna
 
utsedd av tjänstemannaklubbarna
utsedd av tjänstemannaklubbarna
Royny Petersson
Royny Petersson
Royny Petersson
utsedd av verkstadsklubbarna
 
utsedd av verkstadsklubbarna
utsedd av verkstadsklubbarna
Jeanette Tilefors
Jeanette Tilefors
Jeanette Tilefors
utsedd av verkstadsklubbarna
 
utsedd av verkstadsklubbarna
utsedd av verkstadsklubbarna
Mona Dean – Sekreterare
Mona Dean – Sekreterare
Mona Dean – Sekreterare
utsedd av styrelsen
 
utsedd av styrelsen
utsedd av styrelsen