Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Gold Club dinner -sweden

Guldklubben Sverige

Atlas Copcos Guldklubb Sverige bildades den 28 maj 1968 i syfte att hedra Atlas Copco-anställda som har 25 år eller mer av oavbruten tjänst inom koncernen.

Guldklubbens ändamål är att stärka känslan av samhörighet med och inom Atlas Copco Gruppen bland anställda och pensionärer vid Atlas Copco bolagen i Sverige; samt att medverka till ökade personliga kontakter och fastare vänskapsband mellan medlemmarna i Guldklubben.