En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Julia Jonsson

Julia var en av de som deltog i vårt 2022-års mentorprogram för kvinnor. Lyssna till vad hon har att berätta om sin erfarenhet tillsammans med oss.

Julia Jonsson adept i 2022-års mentorprogram

Utbildning: Civilingenjör design och produktframtagning – master inom innovationsledning och produktutveckling

Universitet: KTH Kungliga Tekniska högskolan

Mentor: Annika Siekkinen 

Berätta lite kort om dig själv!

Mitt namn är Julia och jag studerar för tillfället sista året på min master. Vid sidan av studierna arbetar jag som rekryteringsassistent på Academic Work och ska inom kort påbörja en ny roll som Operations Specialist Assistant. Jag är mycket kreativ och gillar att lösa problem något som jag hoppas kunna använda i min framtida karriär. Min dröm är att leda företag i deras innovations- och produktutvecklingsprocesser. 

Varför sökte du till Atlas Copcos mentorprogram? Hur hittade du programmet?

Jag fick ett tipsmejl av min masteransvarig och tyckte det lät som ett utmärkt tillfälle att utvecklas och skapa nya värdefulla kontakter. Mitt mål med programmet har varit att lära känna mig själv bättre, få värdefulla tips inför min karriär samt få en större inblick i Atlas Copco som företag. 

Berätta kort om dina upplevelser av programmet.

Det har varit en mycket lärorik upplevelse. Jag har träffar Annika båda digitalt och på plats, då jag under tiden varit bosatt i Italien under 5 månaders tid. Vi har diskuterat högt och lågt och jag tar med mig många värdefulla insikter. 

Vad har varit det bästa med det här året, huvudsakliga lärdomar?

Jag tar med mig mycket värdefulla insikter om kulturella skillnader, något som jag använt i jobbet och i Italien. Jag är även mer avslappnad inför att söka jobb. Annika har varit bra på att få mig att fokusera på att leta yrken utifrån det jag vill göra, i stället för att fokusera på att få en bra karriär. 

På vilket sätt har mentorskapet varit givande för din framtida karriär?

Jag kommer dels ta med de insikter som jag nämnt i tidigare svar. Men jag har även fått förståelse för hur värdefullt det är med kompetensutbyte för att utvecklas som företag och som individ, något som kommer vara givande i min karriär. Detta är något som jag tror varit en bra framgångsfaktor för oss studenter men även för mentorerna som deltagit i detta mentorsprogram. 

Skulle du rekommendera andra studenter att ansöka?

Ja absolut! 

Kan du tänka dig att arbeta på Atlas Copco i framtiden?

Ja absolut! Det är ett stort globalt företag inom en intressant industri där det finns mycket utvecklingsmöjligheter för mig som anställd. Utifrån det jag hört av Annika har Atlas en kultur som passar mina värderingar och förväntningar. 

Vad är dina planer efter examen?

Jag vill arbeta både strategiskt och operativt med innovationsprocesser och produktutvecklingsprocesser, gärna i en ledande roll. Mina planer är att söka jobb som innehåller dessa komponenter. 

Julia tillsammans med sin mentor Annika

Julia tillsammans med sin mentor Annika