En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

Stina Bergholm

NACKA 2022-08-31 Årets mentorprogram på Atlas Copco.Foto: Mikael Sjöberg

Stina var en av de som deltog i vårt 2022-års mentorprogram för kvinnor. Lyssna till vad hon har att berätta om sin erfarenhet tillsammans med oss.

Utbildning: Industriell ekonomi

Universitet: Linköpings Universitet

Mentor: Camilla Ballin Ullstrand

Berätta lite kort om dig själv!

Jag heter Stina Bergholm, är 23 år gammal och studerar mitt sista år av programmet industriell ekonomi på Linköpings universitet. Jag har gått en teknisk kandidatinriktning inom energiteknik och läser nu min master inom strategi och styrning. 

Varför sökte du till Atlas Copcos mentorprogram? Hur hittade du programmet?

Jag hittade mentorprogrammet på Atlas Copcos sida på Linkedin och sökte främst för att få en inblick i deras verksamhet och potentiellt mitt framtida yrkesliv. Dessutom ville jag kunna diskutera mina funderingar kring karriär och utbildning med någon med liknande erfarenheter, för att komma närmre en tydligare bild av vad jag vill göra i framtiden och vilka faktorer som är viktigast i mitt karriärsval. 

Berätta kort om dina upplevelser av programmet.

Jag har haft en jättebra upplevelse av programmet – det blir verkligen vad man gör det till. Jag och min mentor har haft turen att jobba och bo i relativ närhet till varandra och har därmed kunnat ses ungefär en gång i månaden under programmets gång. Vi har haft givande samtal där vi båda lärt oss saker av varandra.

Vad har varit det bästa med det här året, huvudsakliga lärdomar?

Det bästa är att jag har lärt mig mer om mig själv och vad jag söker hos en framtida arbetsgivare och arbetsplats. Jag har dessutom breddat mina vyer på så vis att jag fått se hur många olika vägar det finns att gå efter examen och att ingen är mer ”rätt” än någon annan. 

På vilket sätt har mentorskapet varit givande för din framtida karriär?

Jag har skapat mig en tydligare bild av vad mina styrkor är samt vad som är viktigt för mig vid val av framtida arbetsplats, och jag har även skapat kontakter som kan vara nyttiga för min karriär.

Skulle du rekommendera andra studenter att ansöka?

Absolut! Som sagt så blir det vad man gör det till, så om man ser till att fundera över frågor inför mötena med sin mentor kan man ha mycket givande konversationer och lära sig något varje gång och komma närmre en vision av sin karriär. Dessutom är det väldigt kul att få insikt i Atlas Copco som företag och de många olika typerna av jobb och människor som de har.

Kan du tänka dig att arbeta på Atlas Copco i framtiden?

Ja! Det finns väldigt många olika avdelningar och arbetsuppgifter varav flertalet verkar intressanta och av vad jag sett råder en företagskultur och ett arbetssätt som tilltalar mig. 

Vad är dina planer efter examen?

Efter examen från LiU är min plan att flytta upp till Stockholm och jobba där. Jag har ännu inte skrivit på något jobb men troligtvis kommer mitt första jobb att vara som management- eller IT-konsult.  

Stina tillsammans med sin mentor Camilla