Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Värmeåtervinning sänker energikostnaderna hos Wahaha Group

Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd. är det största livsmedels- och dryckföretaget i Kina och tillverkar mer än 150 varianter av livsmedels- och dryckprodukter, såsom drycker, konserver, hälsoprodukter och mjölkpulver. Tryckluft är av yttersta vikt för Wahahas verksamhet, men genom att även införa energiåtervinningssystem vinner företaget på alla nivåer: säkerhet, energieffektivitet, tillförlitlighet, hållbarhet.

Högtryckskompressorer Oljefria kompressorer Livsmedel Klass 0 PET-kompressorer Kompressorteknik

Över 25 års samarbete

Atlas Copco har tillhandahållit klass 0-certifierade oljefria kompressorer och kolvboosters med högt tryck till hundratals av Wahahas produktionsbaser under det gångna decenniet. För tillfället kommer över 90 % av Wahaha-gruppens kompressorer från Atlas Copco och runt 600 av dem är igång varje dag hos Wahaha.

Livsmedelssäkerhet är den största utmaningen för en livsmedels- och drycktillverkare som oss. Utöver den stränga kontrollen av råmaterial har vi också extremt stränga standarder som gäller utrustning och leverantörer. Atlas Copcos klass 0 oljefri kompressor med kolvbooster med högt tryck har utmärkt prestanda, stabilitet och säkerhet.

Mr. Qiu Yijun , Engineering Manager Wahaha

Återanvända och spara energi och minska utsläppen

Wahaha Group bottles

Under de senaste åren har Wahaha Group haft en hållbar utveckling på dagordningen. Detta inkluderar energibesparande och utsläppsrelaterade planer för att skydda miljön, strategier för livsmedelssäkerhet och resursoptimering.
För att kunna maximera energibesparingar och kompressoreffektivitet specialtillverkade Atlas Copcos eftermarknadstekniker ett energiåtervinningssystem (ER) för Wahahas Haining-anläggning under 2011. Sex ER energiåtervinningsenheter installerades i kompressorrummet.
ER-systemen samlar in och använder den här värmen för att vattnet som används för rengöring och sterilisering ska nå rätt temperatur. Eftersom vattnet på detta sätt kan värmas upp till 60 % och även 90 % av den temperatur som krävs minskar behovet av att producera ånga separat dramatiskt.

Från kompressoraxeleffekt till värmeåtervinning

Kompressorrum Wahaha

Mer än 90 % av kompressorernas axeleffekt används aldrig till att generera tryckluft. Vi kan omvandla denna axeleffekt till värmeenergi. Tack vare värmeåtervinningssystem kan så mycket som 75 % av elenergin som används återvinnas i form av varmvatten.
Den här processen har ingen påverkan på kompressorns prestanda och räknas som en av de mest energieffektiva återvinningsprocesserna som finns.

ER-investering som återbetalas på 1,5 år

"Atlas Copcos ER-värmeåtervinningssystem skapar inte bara energibesparingar, utan även avkastning på investeringen. Vi sparar mer än 5 000 ton ånga per år, vilket motsvarar en besparing på 3 500 kWh elektrisk energi. Det är ungefär 1,2 miljoner RMB på ångförbrukning. Resultatet? Vår investering betalar sig själv på endast ett och ett halvt år", avslutar chefen Qiu Yijun.