Värmeåtervinning sänker energikostnaderna hos Wahaha Group - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Värmeåtervinning sänker energikostnaderna hos Wahaha Group

Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd. är det största livsmedels- och dryckföretaget i Kina och tillverkar mer än 150 varianter av livsmedels- och dryckprodukter, såsom drycker, konserver, hälsoprodukter och mjölkpulver. Tryckluft är av yttersta vikt för Wahahas verksamhet, men genom att även införa energiåtervinningssystem vinner företaget på alla nivåer: säkerhet, energieffektivitet, tillförlitlighet, hållbarhet.

Lösningar för energiåtervinning Högtryckskompressorer Klass 0 PET-kompressorer Kompressorteknik Oljefria kompressorer Livsmedel

Över 25 års samarbete

Atlas Copco har tillhandahållit klass 0-certifierade oljefria kompressorer och kolvboosters med högt tryck till hundratals av Wahahas produktionsbaser under det gångna decenniet. För tillfället kommer över 90 % av Wahaha-gruppens kompressorer från Atlas Copco och runt 600 av dem är igång varje dag hos Wahaha.

Livsmedelssäkerhet är den största utmaningen för en livsmedels- och drycktillverkare som oss. Utöver den stränga kontrollen av råmaterial har vi också extremt stränga standarder som gäller utrustning och leverantörer. Atlas Copcos klass 0 oljefri kompressor med kolvbooster med högt tryck har utmärkt prestanda, stabilitet och säkerhet.

Mr. Qiu Yijun , Engineering Manager Wahaha

Återanvända och spara energi och minska utsläppen

Wahaha Group bottles

Under de senaste åren har Wahaha Group haft en hållbar utveckling på dagordningen. Detta inkluderar energibesparande och utsläppsrelaterade planer för att skydda miljön, strategier för livsmedelssäkerhet och resursoptimering.
För att kunna maximera energibesparingar och kompressoreffektivitet specialtillverkade Atlas Copcos eftermarknadstekniker ett energiåtervinningssystem (ER) för Wahahas Haining-anläggning under 2011. Sex ER energiåtervinningsenheter installerades i kompressorrummet.
ER-systemen samlar in och använder den här värmen för att vattnet som används för rengöring och sterilisering ska nå rätt temperatur. Eftersom vattnet på detta sätt kan värmas upp till 60 % och även 90 % av den temperatur som krävs minskar behovet av att producera ånga separat dramatiskt.

Från kompressoraxeleffekt till värmeåtervinning

Kompressorrum Wahaha

Mer än 90 % av kompressorernas axeleffekt används aldrig till att generera tryckluft. Vi kan omvandla denna axeleffekt till värmeenergi. Tack vare värmeåtervinningssystem kan så mycket som 75 % av elenergin som används återvinnas i form av varmvatten.
Den här processen har ingen påverkan på kompressorns prestanda och räknas som en av de mest energieffektiva återvinningsprocesserna som finns.

ER-investering som återbetalas på 1,5 år

"Atlas Copcos ER-värmeåtervinningssystem skapar inte bara energibesparingar, utan även avkastning på investeringen. Vi sparar mer än 5 000 ton ånga per år, vilket motsvarar en besparing på 3 500 kWh elektrisk energi. Det är ungefär 1,2 miljoner RMB på ångförbrukning. Resultatet? Vår investering betalar sig själv på endast ett och ett halvt år", avslutar chefen Qiu Yijun.