Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Värmeåtervinning sänker energikostnaderna hos Wahaha Group

Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd. är det största livsmedels- och dryckföretaget i Kina och tillverkar mer än 150 varianter av livsmedels- och dryckprodukter, såsom drycker, konserver, hälsoprodukter och mjölkpulver. Tryckluft är av yttersta vikt för Wahahas verksamhet, men genom att även införa energiåtervinningssystem vinner företaget på alla nivåer: säkerhet, energieffektivitet, tillförlitlighet, hållbarhet.

Lösningar för energiåtervinning Högtryckskompressorer Klass 0 PET-kompressorer Kompressorteknik Oljefria kompressorer Livsmedel

Över 25 års samarbete

Atlas Copco har tillhandahållit klass 0-certifierade oljefria kompressorer och kolvboosters med högt tryck till hundratals av Wahahas produktionsbaser under det gångna decenniet. För tillfället kommer över 90 % av Wahaha-gruppens kompressorer från Atlas Copco och runt 600 av dem är igång varje dag hos Wahaha.

Livsmedelssäkerhet är den största utmaningen för en livsmedels- och drycktillverkare som oss. Utöver den stränga kontrollen av råmaterial har vi också extremt stränga standarder som gäller utrustning och leverantörer. Atlas Copcos klass 0 oljefri kompressor med kolvbooster med högt tryck har utmärkt prestanda, stabilitet och säkerhet.

Mr. Qiu Yijun , Engineering Manager Wahaha

Återanvända och spara energi och minska utsläppen

Wahaha Group bottles

Under de senaste åren har Wahaha Group haft en hållbar utveckling på dagordningen. Detta inkluderar energibesparande och utsläppsrelaterade planer för att skydda miljön, strategier för livsmedelssäkerhet och resursoptimering.
För att kunna maximera energibesparingar och kompressoreffektivitet specialtillverkade Atlas Copcos eftermarknadstekniker ett energiåtervinningssystem (ER) för Wahahas Haining-anläggning under 2011. Sex ER energiåtervinningsenheter installerades i kompressorrummet.
ER-systemen samlar in och använder den här värmen för att vattnet som används för rengöring och sterilisering ska nå rätt temperatur. Eftersom vattnet på detta sätt kan värmas upp till 60 % och även 90 % av den temperatur som krävs minskar behovet av att producera ånga separat dramatiskt.

Från kompressoraxeleffekt till värmeåtervinning

Kompressorrum Wahaha

Mer än 90 % av kompressorernas axeleffekt används aldrig till att generera tryckluft. Vi kan omvandla denna axeleffekt till värmeenergi. Tack vare värmeåtervinningssystem kan så mycket som 75 % av elenergin som används återvinnas i form av varmvatten.
Den här processen har ingen påverkan på kompressorns prestanda och räknas som en av de mest energieffektiva återvinningsprocesserna som finns.

ER-investering som återbetalas på 1,5 år

"Atlas Copcos ER-värmeåtervinningssystem skapar inte bara energibesparingar, utan även avkastning på investeringen. Vi sparar mer än 5 000 ton ånga per år, vilket motsvarar en besparing på 3 500 kWh elektrisk energi. Det är ungefär 1,2 miljoner RMB på ångförbrukning. Resultatet? Vår investering betalar sig själv på endast ett och ett halvt år", avslutar chefen Qiu Yijun.