Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Elastiskt tyg i högsta kvalitet med oljefria skruvkompressorer från Atlas Copco

Gomelast Group är en ledande leverantör av råmaterial inom tillverkning av syntetisk textil och har en omfattande närvaro i hela Latinamerika. Oljefria ZT-kompressorer och köldmedietorkar tillhandahåller högkvalitativ tryckluft till företagets toppmoderna anläggning i Peru. För att befästa sin växande position på marknaden och underlätta internationell logistik, påbörjade Gomelast aktiviteter i Peru 1998 genom att etablera ett försäljningsföretag för sina produkter som tillverkas av dess dotterbolag i Venezuela. Framgången kom 2003 när den tredje anläggningen för ytbelagda trådar startades i Ate-distriktet i Peru för att möta kundbehoven i fler än nio latinamerikanska länder.

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Textilindustri

Lägre energikostnader tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD)

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

Vid den toppmoderna anläggningen i detta industrinav använder Gomelast ZT 160 VSD och ZT 200 oljefria roterande skruvkompressorer och kyltorkar. ZT-kompressorerna är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver hög renhet och eliminerar riskerna för oljeförorening genom att tillhandahålla 100 procent ren, oljefri luft.
ZT-kompressorerna är också mycket effektiva tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD ger energibesparingar på i genomsnitt 35 procent, vilket eliminerar pålastnings-/avlastningsförluster och reglerar lufttillförseln exakt för att uppfylla varierande behov.

Strategisk tryckluftsleverantör

I Peru har Atlas Copco Peruana samarbetat med Gomelast – 1818 S.A.C. i över tio år och ses som en strategisk partner för företagets verksamhet. För närvarande arbetar Gomelast med att tillämpa ZT 160 VSD- och ZT 200-kompressorer på anläggningen i Ate för att förbättra effektiviteten och produktionstiden och därmed sänka kostnaderna, så de kan leverera till den snabbväxande marknaden i Latinamerika.
Atlas Copco Peruana tillhandahåller även teknisk service och reservdelar till alla sina kompressorer och kylartorkar, vilket skapar en hållbar relation till denna viktiga kund.

”Vi ger råd om allt som har med tryckluft att göra, allt ifrån kvalitet till installation. Detta gör att Gomelast kan fokusera på att göra det de gör bäst: att tillverka de bästa elastiska textilierna på den latinamerikanska marknaden.

Luciano Wolfarth , General Manager hos Atlas Copco Peruana – Kompressorteknik