Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng

Elastiskt tyg i högsta kvalitet med oljefria skruvkompressorer från Atlas Copco

Gomelast Group är en ledande leverantör av råmaterial inom tillverkning av syntetisk textil och har en omfattande närvaro i hela Latinamerika. Oljefria ZT-kompressorer och köldmedietorkar tillhandahåller högkvalitativ tryckluft till företagets toppmoderna anläggning i Peru. För att befästa sin växande position på marknaden och underlätta internationell logistik, påbörjade Gomelast aktiviteter i Peru 1998 genom att etablera ett försäljningsföretag för sina produkter som tillverkas av dess dotterbolag i Venezuela. Framgången kom 2003 när den tredje anläggningen för ytbelagda trådar startades i Ate-distriktet i Peru för att möta kundbehoven i fler än nio latinamerikanska länder.

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Textilindustri

Lägre energikostnader tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD)

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

Vid den toppmoderna anläggningen i detta industrinav använder Gomelast ZT 160 VSD och ZT 200 oljefria roterande skruvkompressorer och kyltorkar. ZT-kompressorerna är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver hög renhet och eliminerar riskerna för oljeförorening genom att tillhandahålla 100 procent ren, oljefri luft.
ZT-kompressorerna är också mycket effektiva tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD ger energibesparingar på i genomsnitt 35 procent, vilket eliminerar pålastnings-/avlastningsförluster och reglerar lufttillförseln exakt för att uppfylla varierande behov.

Strategisk tryckluftsleverantör

I Peru har Atlas Copco Peruana samarbetat med Gomelast – 1818 S.A.C. i över tio år och ses som en strategisk partner för företagets verksamhet. För närvarande arbetar Gomelast med att tillämpa ZT 160 VSD- och ZT 200-kompressorer på anläggningen i Ate för att förbättra effektiviteten och produktionstiden och därmed sänka kostnaderna, så de kan leverera till den snabbväxande marknaden i Latinamerika.
Atlas Copco Peruana tillhandahåller även teknisk service och reservdelar till alla sina kompressorer och kylartorkar, vilket skapar en hållbar relation till denna viktiga kund.

”Vi ger råd om allt som har med tryckluft att göra, allt ifrån kvalitet till installation. Detta gör att Gomelast kan fokusera på att göra det de gör bäst: att tillverka de bästa elastiska textilierna på den latinamerikanska marknaden.

Luciano Wolfarth , General Manager hos Atlas Copco Peruana – Kompressorteknik