Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Elastiskt tyg i högsta kvalitet med oljefria skruvkompressorer från Atlas Copco

Gomelast Group är en ledande leverantör av råmaterial inom tillverkning av syntetisk textil och har en omfattande närvaro i hela Latinamerika. Oljefria ZT-kompressorer och köldmedietorkar tillhandahåller högkvalitativ tryckluft till företagets toppmoderna anläggning i Peru. För att befästa sin växande position på marknaden och underlätta internationell logistik, påbörjade Gomelast aktiviteter i Peru 1998 genom att etablera ett försäljningsföretag för sina produkter som tillverkas av dess dotterbolag i Venezuela. Framgången kom 2003 när den tredje anläggningen för ytbelagda trådar startades i Ate-distriktet i Peru för att möta kundbehoven i fler än nio latinamerikanska länder.

Drivning med variabelt varvtal (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0 Textilindustri

Lägre energikostnader tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD)

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

Vid den toppmoderna anläggningen i detta industrinav använder Gomelast ZT 160 VSD och ZT 200 oljefria roterande skruvkompressorer och kyltorkar. ZT-kompressorerna är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver hög renhet och eliminerar riskerna för oljeförorening genom att tillhandahålla 100 procent ren, oljefri luft.
ZT-kompressorerna är också mycket effektiva tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD ger energibesparingar på i genomsnitt 35 procent, vilket eliminerar pålastnings-/avlastningsförluster och reglerar lufttillförseln exakt för att uppfylla varierande behov.


Strategisk tryckluftsleverantör

I Peru har Atlas Copco Peruana samarbetat med Gomelast – 1818 S.A.C. i över tio år och ses som en strategisk partner för företagets verksamhet. För närvarande arbetar Gomelast med att tillämpa ZT 160 VSD- och ZT 200-kompressorer på anläggningen i Ate för att förbättra effektiviteten och produktionstiden och därmed sänka kostnaderna, så de kan leverera till den snabbväxande marknaden i Latinamerika.
Atlas Copco Peruana tillhandahåller även teknisk service och reservdelar till alla sina kompressorer och kylartorkar, vilket skapar en hållbar relation till denna viktiga kund.

”Vi ger råd om allt som har med tryckluft att göra, allt ifrån kvalitet till installation. Detta gör att Gomelast kan fokusera på att göra det de gör bäst: att tillverka de bästa elastiska textilierna på den latinamerikanska marknaden.

Luciano Wolfarth , General Manager hos Atlas Copco Peruana – Kompressorteknik