Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Schweiziska EMS-Chemie förbättrar energi- och vattenanvändningen med ZH 15000 turbokompressor

Under 2012 levererade vi två oljefria centrifugalturbokompressorer av typ ZH 15000, samt kylare och pumpar för en ny kylvattenkrets till schweiziska kemikaliegruppen EMS-Chemie. Enheterna levererar tryckluft för anläggningens lufttillförsel och för kväveproduktion i produktionsanläggningen i Domat/Ems med enastående resultat.

Klass 0 Kemisk och petrokemisk industri Oljefria kompressorer

Förbättring av lufttillförsel och kväveproduktion

ZH 15000 turbo compressor installation at Ems Chemie, Swizzerland

ZH 15000-turbokompressorinstallation på Ems Chemie i Schweiz

Den högpresterande polymerspecialisten, vars produkter används inom bilindustrin och mobiltelefonbranschen, ställde oss inför en ambitiös utmaning. Tryckluftstillförseln för anläggningen och systemet för luftseparering behövde förbättras, medan den nya enheten för tryckluft krävde ett nytt kylsystem.
Utmaningen var att utföra arbetet utan ett enda ögonblicks produktionsavbrott.
Behoven i produktionsanläggningen i Domat/Ems är enorma. Varje år krävs 74 000 000 Nm3 tryckluft för anläggningen och 69 000 000 Nm3 för kväveproduktionen. År 2010 blev det tydligt att de befintliga systemen snart inte skulle kunna uppfylla produktionskraven.
När en av de 6 kompressorerna havererade ifrågasatte teknikerna hos EMS-Chemie det befintliga konceptet och började göra efterforskningar inför den planerade kapacitetsökningen. De kom fram till att det krävdes en omkonstruktion av hela systemet och kontaktade oss för att få en skräddarsydd lösning.

En skräddarsydd lösning med ZH 15000-turbokompressorer

Den befintliga enheten bestod av 2 turbokompressorer och 4 gamla oljefria kolvkompressorer som matade de 2 tryckluftsnäten med olika trycknivåer. De 2 ZH-turbokompressorerna, en från en annan leverantör och en ZH 10000-turbo, behölls för att garantera säker tillförsel och eftersom de kompletterade de 2 nya ZH 15000-turbokompressorerna.
De 2 nya kompressorerna levererar både anläggningsluft och tryckluft för kväveproduktion med olika trycknivåer inom ett optimalt intervall. Dessutom byggdes anläggningens luftnät ut med en extra adsorptionstork för att uppfylla det ökande behovet av tryckluft. Teknikerna ställdes inför uppgiften att åstadkomma bytet utan att stänga ned produktionen, vilket lyckades tack vare omsorgsfull planering och exakt utförande.
Första steget var att installera en ny, sluten kylvattenkrets med kylningskapacitet på 3 MW och sedan dra det nya rörledningssystemet i den centrala tryckluftsenheten. Den nya tryckluftsenheten installerades vid sidan av de gamla kompressorerna.

Vi förberedde ett komplett, parallellt system och växlade sedan enhet, en maskin i taget, vilket garanterade att dygnet runt-produktionen bibehölls. Vi hade en enastående partner som alltid hittade en lösning när vi stötte på problem.

Josef Wolf , Project Manager hos EMS-Chemie

ZH 15000 för mindre spillvärme och lägre energiförbrukning

Den toppmoderna centrala tryckluftsenheten ZH 15000 hjälpte EMS-Chemie att uppnå en minskning av elförbrukningen på 10 % och det nya kylvattensystemet minskar vattenförbrukningen med upp till 75 %.

Frågan angående energikraven var vår viktigaste angelägenhet och här är vi också mer än nöjda. ZH 15000 producerar mindre överskottsvärme och förbrukar mindre energi med samma resultat. Dess energieffektivitet är helt enkelt bättre. Det är precis vad vi behöver.

Martin Schlumpf , Energy Manager hos EMS-Chemie