En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

En lång historia av innovation

Visste du att vårt huvudkontor har varit baserat i Sickla sedan 1920-talet och att vår historia sträcker sig så långt som till 1873 då bolaget Atlas bildades?
Atlas Copco Groups huvudbyggnad i Sickla, Nacka.

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur

Lär känna vår kultur

Följ med på en interaktiv resa och lär dig mer om vår kultur.
Lär känna vår kultur
Stäng

People Podcast episod 7 – En syftesdriven organisation

Vad betyder det att vara en syftesdriven organisation och varför är det viktigt? I det sjunde avsnittet av People Podcast dyker Cecilia Sandberg och Dorna Eriksson Shafiei ner i just detta ämne.

Låt oss reflekterar över vikten och kraften i att ha en syftesdriven organisation. ”Jag tror att de flesta av oss vill arbeta för ett företag med ett tydligt syfte, där du som medarbetare är del i något större. En organisations syfte definieras som grunden till att verksamheten existerar och sträcker sig mycket längre än att enbart skapa vinst och värde för aktieägare, det måste också leverera en större nytta för samhället”, säger Dorna Eriksson Shafiei.

Cecilia och Dorna belyser även ledarnas roller och betydelse när det kommer till att driva en syftesstyrd organisation. Det är viktigt att ledare är öppna och transparenta med de mål de strävar mot likväl som koncernens syfte.​

”Vi vet från forskning att reflektion över helheten kan inspirera till en känsla av syfte. När vi ges möjlighet att tänk igenom över vår egen känsla av syfte, och hur det hänger ihop med företagets syfte, händer bra saker, säger Cecilia Sandberg.

 

People Podcast 7
Home of promotion
Home of promotion