Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fem knep som hjälper dig att spara koldioxid i din produktion

Med dessa 5 tips kommer du omedelbart att kunna vidta meningsfulla åtgärder för att göra din produktion mer miljövänlig och effektiv, något som på ett hållbart sätt minskar ditt koldioxidavtryck.

1. Producera endast den tryckluft som behövs i produktionen

Du bör alltid vara uppmärksam på hur mycket tryckluft du behöver (flödesbehovet) och hur mycket tryckluft du genererar. Ju bättre du övervakar din konsumtion desto snabbare kommer du att kunna identifiera kostsam överproduktion och vidta åtgärder för att komma tillrätta med den. 

2. Håll arbetstrycket så lågt som möjligt

Arbetstrycket i ditt system har en direkt effekt på den el som krävs för tryckluftstillförseln. Ett högre arbetstryck betyder:

  • ett högre energibehov och därmed
  • högre energikostnader och
  • ett större ekologiskt fotavtryck.

I genomsnitt behöver du 6 % mer energi för varje bar. Dessutom belastar ett onödigt högt lufttryck de pneumatiska komponenterna, förkortar deras livslängd och ökar underhållskostnaderna.

3. Eliminera de enheter som inte används

Investera i billig utrustning som kan minska kostnaderna. Använd en enkel manuell eller elektronisk avstängningsventil. Och isolera all tillverkningsutrustning som inte används för att minska risken för läckage.

4. Åtgärda läckor i ditt tryckluftssystem

Det är ingen hemlighet att läckor kan driva enorma kostnader varje år. Visste du att en luftläcka vid 8,3 bar konsumerar 42 % mer tryckluft än vid 5,5 bar? Tryckluftsexperter kallar detta ett konstgjort behov, vilket leder till en minskning av tryckluftskapaciteten och ökade energikostnader.

5. Välj rätt plats för kompressorn

Placeringen av dina kompressorer påverkar deras effektivitet. För att säkerställa att dina maskiner fungerar så effektivt som möjligt och använder så lite energi som möjligt bör du ställa dem på en sval plats och också se till att värmen som genereras avleds ordentligt från kompressorrummet. För varje 5 °C så minskar kompressorns effektivitet med 2 %, så se till att hålla din utrustning sval!

Kompressorteknik