Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fem knep som hjälper dig att sparar pengar på tryckluft

Har du någonsin frågat dig själv om du kan spara pengar på ditt tryckluftssystem? Denna fråga får vi ofta från våra kunder! Fortsätt läsa för att ta reda på hur du beräknar dina kostnader för tryckluft och hur du kan spara pengar med hjälp av 5 enkla knep. 

1. Beräkna dina tryckluftskostnader: Hur höga är de egentligen?

Dina totala kostnader för tryckluft består i huvudsak av energikostnader, underhållskostnader och investeringskostnader. Låt oss ta ett genomsnittligt tryckluftssystem med 2 000 drifttimmar per år som exempel: Om du tittar på de totala kostnaderna så kommer du se att investeringskostnaden uppgår till ca 15 % medan servicekostnaderna utgör ca 10 %. Den kvarvarande delen (ca 75 %), består i princip av energikostnader. Genom att sänka energikostnaderna kan du med andra ord uppnå stora positiva förändringar. Läs mer om livcykelkostnad

2. Välj rätt kompressortyp för din applikation

En vanlig standardkompressor är konstruerad för att hela tiden gå fullt pålastad, det vill säga maximal volym vid maximal hastighet. Den kan inte anpassa driften efter tryckluftsbehovet utan kan endast köras på två sätt: pålastad eller avlastad. En kompressor med varvtalsstyrning (VSD) kan däremot anpassa sitt motorvarvtal till den efterfrågan som för tillfället finns i produktionen. Den här typen av teknologi är intressant när behovet av tryckluft varierar över tiden. Det går att spara stora pengar på att endast generera exakt det volymflöde av tryckluft som behövs vid varje givet tillfälle. Läs mer om hur du väljer tryckluftsutrustning i Konsulthandboken

3. Nyttja fördelarna med värmeåtervinning

Med hjälp av värmeåtervinning kan den energi som förbrukas återvinnas och användas för andra ändamål. Man brukar tala om två lika principer när det kommer till värmeåtervinning: återvinning av uppvärmd luft och återvinning av uppvärmt vatten. I båda fallen kan den alstrade värmen återanvändas för att till exempel värma produktionsanläggningen, för enskilda produktionsprocesser eller som varmvatten i duschar.

4. Nyttja fördelarna med lokala och centrala styrsystem

I flertalet produktionsanläggningar består tryckluftssystemet av flera enheter. För att utnyttja dessa enheter på det mest energieffektiva sättet bör ett styrsystem som reglerar driften mellan olika kompressorer och torkar användas. Uppdelningen av drifttiderna mellan olika kompressorer minskar ökar maskinernas livslängd och förenklar underhållet. Risken för oväntade driftstopp minskar också eftersom styrsystemet automatiskt och vid behov startar och stoppar maskiner som står som reserv. Detta förhindrar att driftstrycket sjunker eller att produktionen står stilla. De överordnade kontrollerna bidrar därmed till en problemfri produktionsprocess och minskar oplanerade kostnader. 

5. Täta eventuella läckor

Mellan 15 och 60 % av den tryckluft som du genererar kan gå förlorad genom oupptäckta läckor. Sådana läckage leder till tryckfall och längre drifttider, vilket påverkar produktionen och energikostnaderna negativt. Det är just därför som det är mycket viktigt att identifiera och åtgärda läckor i ett tidigt skede så att du kan agera snabbt och spara pengar. Läs hur du kan kvantifiera läckor.

Hur kan du då upptäcka läckor? Det finns olika alternativ: Du kan lyssna efter läckor när produktionen ligger nere. Läcksökningssprayer eller tvålvatten är till stor hjälp för att hitta läckor. En mer avancerad lösning är att använda ultraljudsmätapparater eller akustiska kameror. Dessa moderna läcksökningsalternativ kan identifiera även mycket små läckor samtidigt som de dokumenterar all relevant data. 

Kompressorteknik