Oljefria tandkompressorer levererar oljefri luft hos Farmalogica - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Oljefria tandkompressorer levererar oljefri luft hos Farmalogica

Farmalogica S.A., som utvecklar, producerar och säljer läkemedel och kirurgiska produkter, förlitar sig på oljefria roterande tandkompressorer ZT 37 full feature som levererar klass 0-certifierad oljefri luft i förpackningsanläggningen för penicillin och cefalosporin i Colombia.

Medicinteknik Lösningar för energiåtervinning Oljefria kompressorer Klass 0

Eftersom kvaliteten på slutprodukten kan förorenas direkt av tryckluften spelar kompressorer en avgörande roll för Farmalogica. Enligt Världshälsoorganisationens guide för god tillverkningspraxis från 1998 måste tryckluft valideras vid tillverkning av farmaceutiska produkter. Det är anledningen till att Farmalogica måste se till att den tryckluft som används är oljefri till 100 % genom hela tillverkningsprocessen.

Undvik kontaminering med ZT oljefri luftkompressor

Robinson Pabón, Farmalogica, och Diego Vega, Atlas Copco

I en process som är så känslig som vår, som hanterar en steril produkt, kan föroreningar leda till kvalitetsproblem och även att hela anläggningen stängs av myndigheten. Dessutom är kvaliteten på våra slutprodukter av yttersta vikt.

Robinson Pabon , Critical Support Systems Coordinator på Farmalogica
Pharma lab at Farmalogica, Columbia?

Farmalaboratorium hos Farmalogica, Colombia

För att uppfylla de strikta kraven valde företaget en oljefri klass 0 skruvkompressor ZT 37 Full Feature (FF).
ZT 37 kompressorn ger ren luft som uppfyller kraven i den senaste utgåvan av ISO 8573-1. Klass 0 betyder noll risk för kontaminering, noll procents risk för skadade eller osäkra produkter och noll procents risk för förluster genom stilleståndstid. Atlas Copco var den första tillverkaren i världen som tilldelades en sådan certifiering för en oljefri kompressor.
ZT-serien med oljefria roterande tandkompressorer har utvecklats särskilt för tillämpningar som kräver dessa högre nivåer av renhet, vilka ofta återfinns inom läkemedels- och elektronikindustrin och vid framställning av livsmedel. Hos Farmalogica används den klass 0-komprimerade luften vid tvättning, pulverdosering, påsättning av lock, plombering och märkningsprocesser.
”Den nya ISO 8573-1-standarden från 2010 kräver en oljefri kompressor av farmaceutisk kvalitet som överensstämmer med olika fuktegenskaper. Daggpunkten måste vara sådan att de sterila förhållandena för produkterna kan upprätthållas och förhindra att produkten blir kontaminerad,” säger Pabón.

En avsevärd minskning av energiförbrukningen

Pharma products at Farmalogica, Columbia

Läkemedelsproduktion Farmalogica, Colombia

Robinson Pabón tillägger: ”Vi har noterat en betydande minskning av energiförbrukningen jämfört med den tidigare kompressorn och utrustningens effektivitet har varit riktigt bra med tanke på att vårt luftbehov tenderar att vara konstant och eftersom vi producerar 24 timmar om dygnet.” Dessutom möjliggör full feature-konceptet med integrerad tork en ytterligare förbättring av tryckluftens kvalitet samtidigt som värdefull golvyta utnyttjas på bästa möjliga sätt.