Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Livsmedelsföretaget Zolak Snacks Foods väljer oljefria skruvkompressorer för att säkerställa luftens kvalitet

Varvtalsstyrning (VSD) Oljefria kompressorer Livsmedel Klass 0

Kolak Snacks Foods Ltd är en ledande brittisk tillverkare av chips och snacks som producerar sina egna märken som Dylans Hand Cooked chips, och andra märken som levereras till oberoende återförsäljare och större exklusiva butikskedjor.

När företaget upplevde en uppgång i verksamheten och behövde en ökad produktionskapacitet vid sin tillverkningsanläggning i London, beslutade man sig för att uppgradera tillverkningsutrustningen och kompressorerna. När man övervägde alternativen visste företaget att man behövde säkerställa tillförlitligheten och kontinuiteten av tillverkningen, men även säkerställa att en eventuell risk för att produkterna förorenas under processdriften har undanröjts. Tillverkningen måste vara effektiv, tillförlitlig och helt oljefri.

Energieffektiviteten hos ZT var av yttersta vikt

ZT 90 VSD FF

Därför valde Kolak att byta ut sina befintliga enheter mot Atlas Copcos oljefria skruvkompressorer i full-feature-utförande – två ZT 90 FF-kompressorer och en ZT 90 VSD FF – vilket ger en garanterad tillförsel av luft med hög kvalitet. Den slutliga processluftlösningen vid Kolaks anläggning i London uppfyller standarden ISO 8573-1 (2010) KLASS 0 för luftrenhet, vilket omfattar branschstandarden Klass 0. Klass 0 mäter alla tre typer av oljeföroreningar: aerosol, ånga och vätska.
Kolaks anläggning i London är i drift dygnet runt för att möta produktionsbehovet, vilket innebar att energieffektiviteten också blev en viktig faktor när man valde nya kompressorer.

Atlas Copcos VSD-kompressorer fungerar tillsammans med baslastkompressorerna för att täcka uppgifterna för de huvudsakliga lufttillämpningarna på 7 bar, inklusive värmeväxlaren, ångpannan och förpackningsprocessen. Det här garanterar att produktionen matchas till behovet på det mest energieffektiva sättet, med VSD-kompressorn som tar över extra belastning på platsen.

Rikin Lakhani , Vd för Kolak Snack Foods

Investera i en framtidssäker lösning med en full-feature-kompressor

Var och en av de tre nya kompressorerna är i full-feature-utförande och redo för installation – en lösning som är helt förinkopplad och redo att användas så snart den ”packats upp”. När kompressorns IMD-tork och dess drivning med variabelt varvtal integreras kan det kompakta paketet leverera torr och komprimerad luft av hög kvalitet till lägsta pris.
IMD-adsorptionstorken avlägsnar fukten innan den kommer in i luftnätet och garanterar därmed en tillförlitlig process och en slutprodukt som är fri från föroreningar. Det behövs ingen extern energi för att torka luften och ingen tryckluft slösas bort eftersom torken inte behöver någon avluftningsluft. Tryckfallet i torken är minimalt, vilket återigen drar ner driftkostnaderna. Resultatet är markanta besparingar jämfört med konventionella typer av torkdrift.
För att garantera att tryckluftsinstallationen är helt skyddad och drivs vid optimal prestanda ingick Kolak Snack Foods ett 10-årigt Total Care-avtal för underhåll och service av kompressorsystem. Enligt avtalet ansvarar Atlas Copco för att övervaka och underhålla installationens skick. Rikin berättar:
”Vi investerade i det absolut bästa servicepaketet för att försäkra oss mot framtiden.”