Elastiskt tyg i högsta kvalitet med oljefria skruvkompressorer från Atlas Copco

Gomelast Group är en ledande leverantör av råmaterial inom tillverkning av syntetisk textil och har en omfattande närvaro i hela Latinamerika. Oljefria ZT-kompressorer och köldmedietorkar tillhandahåller högkvalitativ tryckluft till företagets toppmoderna anläggning i Peru. För att befästa sin växande position på marknaden och underlätta internationell logistik, påbörjade Gomelast aktiviteter i Peru 1998 genom att etablera ett försäljningsföretag för sina produkter som tillverkas av dess dotterbolag i Venezuela. Framgången kom 2003 när den tredje anläggningen för ytbelagda trådar startades i Ate-distriktet i Peru för att möta kundbehoven i fler än nio latinamerikanska länder.

Textilindustri Drivning med variabelt varvtal (VSD) Oljefria kompressorer Klass 0

Lägre energikostnader tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD)

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

vänster till höger: Luciano Wolfarth, General Manager Atlas Copco Peruana S.A.; Abraham Borgman, Manager 1818 SAC – Gomelast

Vid den toppmoderna anläggningen i detta industrinav använder Gomelast ZT 160 VSD och ZT 200 oljefria roterande skruvkompressorer och kyltorkar. ZT-kompressorerna är särskilt utvecklade för tillämpningar som kräver hög renhet och eliminerar riskerna för oljeförorening genom att tillhandahålla 100 procent ren, oljefri luft.
ZT-kompressorerna är också mycket effektiva tack vare drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD ger energibesparingar på i genomsnitt 35 procent, vilket eliminerar pålastnings-/avlastningsförluster och reglerar lufttillförseln exakt för att uppfylla varierande behov.


Strategisk tryckluftsleverantör

I Peru har Atlas Copco Peruana samarbetat med Gomelast – 1818 S.A.C. i över tio år och ses som en strategisk partner för företagets verksamhet. För närvarande arbetar Gomelast med att tillämpa ZT 160 VSD- och ZT 200-kompressorer på anläggningen i Ate för att förbättra effektiviteten och produktionstiden och därmed sänka kostnaderna, så de kan leverera till den snabbväxande marknaden i Latinamerika.
Atlas Copco Peruana tillhandahåller även teknisk service och reservdelar till alla sina kompressorer och kylartorkar, vilket skapar en hållbar relation till denna viktiga kund.

“ ”Vi ger råd om allt som har med tryckluft att göra, allt ifrån kvalitet till installation. Detta gör att Gomelast kan fokusera på att göra det de gör bäst: att tillverka de bästa elastiska textilierna på den latinamerikanska marknaden. ”

Luciano Wolfarth , General Manager hos Atlas Copco Peruana – Kompressorteknik